Mobilność I

Projekt pt. „Zawodowo mobilni- rozwój, doświadczenie, lepsza praca”
jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
UMOWA: 2017-1-PL01-KA102-036363

1. Beneficjenci projektu: uczniowie z klasy II i III Technikum nr 4 kształcący się w zawodzie technik budownictwa oraz dwóch nauczycieli (opiekunów grupy) Zespołu Szkół Technicznych:

1. Maciej Baracz
2. Jakub Bednarczuk
3. Wiktor Białecki
4. Damian Bochniarz
5. Gracjan Bogdanowicz
6. Adrian Gąsiorek
7. Szymon Gluza
8. Jakub Głowacz
9. Patryk Grzegorzewski
10. Michał Hudyma
11. Kacper Kaczmarczyk
12. Jan Marques dos Santos
13. Rafał Patoła
14. Dawid Skut
15. Kinga Szpigiel
16. Gracjan Wilk

Opiekunowie: mgr Małgorzata Wołoszczuk, mgr Elwira Machaczek- Antkowicz

2. Termin stażu we Frankfurcie nad Odrą: 11 marca 2018 r.- 24 marca 2018 r.

3. Autorki projektu: mgr Anna Lewicka i mgr Angelika Bartoszek-Koza

4. Zespół ds. organizacji realizacji projektu: mgr Katarzyna Kowalska (lider), mgr Elwira Machaczek- Antkowicz, mgr Małgorzata Wołoszczuk, mgr Marta Kufieta, mgr Marcelina Dykta, mgr Katarzyna Michalska-Hasiak, mgr Iwona Radecka, mgr Katarzyna Grygorowicz, mgr Halina Chowałko

5. Tematyka stażu: technologia montażu elementów suchej zabudowy (ścian działowych i sufitów podwieszanych) oraz technologia robót tapeciarskich

6. Zajęcia przygotowawcze do wyjazdu:

Kurs języka niemieckiego zawodowego branżowego (30 h) prowadzony przez germanistę Panią Małgorzatę Wołoszczuk, nauczyciela dyplomowanego z Zespołu Szkół Technicznych

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej (8 h)- prowadzone przez psychologa Panią Katarzynę Rybczyńską, pracownika Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Wykład z realioznawstwa (3 h)- wygłoszony przez Panią Małgorzatę Kurpiel, Zastępcę Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Warsztaty zawodowe tematyczne: Technologia montażu ścian działowych i sufitów podwieszanych (6 h) oraz Technologia robót tapeciarskich (6 h)- prowadzone przez Panią Jolantę Pawełek, nauczyciela dyplomowanego z Zespołu Szkół Technicznych

Szkolenie BHP- prowadzone przez Pana Artura Margazyna, inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 

7. Zajęcia praktyczne- staż zawodowy we Frankfurcie nad Odrą:

Dzień pierwszy

Dzień drugi

Dzień trzeci

Dzień czwarty

 

Wieczorny relaks 😉

Dzień piąty- wycieczka zawodowa do Poczdamu

Dzień szósty- wycieczka dydaktyczna do Berlina
„Istnieje takie powiedzenie, że lepiej raz coś zobaczyć niż dziesięć razy o tym przeczytać”

Dzień siódmy- wycieczka rekreacyjno-krajoznawcza, czyli niedzielne ładowanie baterii na nadchodzący tydzień ciężkiej pracy 🙂

Dzień ósmy

Konstrukcja i budowa boksu z płyt gipsowo-kartonowych

Dzień dziewiąty

Instruktaż wprowadzający do tapetowania i dekoracyjnego malowania prowadzony przez instruktora praktycznej nauki zawodu z BFW we Frankfurcie

Dzień dziesiąty- tapetowanie

Dzień jedenasty

Dzień dwunasty

Odbiór prac malarskich i tapeciarskich oraz rozdanie certyfikatów ukończenia stażu zawodowego

Wiktor Białecki i Gracjan Wilk

Szymon Gluza i Jan Marques dos Santos

Adrian Gąsiorek i Maciej Baracz

Kinga Szpigiel i Patryk Grzegorzewski

Kacper Kaczmarczyk i Dawid Skut

Rafał Patoła i Michał Hudyma

Damian Bochniarz, Gracjan Bogdanowicz i Rafał Patoła

Jakub Głowacz i Jakub Bednarczuk

Rozdanie Certyfikatów potwierdzających udział Beneficjentów w dwutygodniowym stażu zawodowym we Frankfurcie nad Odrą, wydanych przez partnera projektu: Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.

8. Przykłady upowszechniania rezultatów projektu:

18 kwietnia 2018 r. udzielenie wywiadu stacji Radio NYSA przez beneficjentkę projektu Kingę Szpigiel nt. przebiegu stażu we Frankfurcie

11 maja 2018 r. na antenie opolskiej telewizji, w audycji „O!polskie o poranku” red. Iwona Tokarska przeprowadziła rozmowę z uczestnikami stażu we Frankfurcie: Kingą Szpigiel (3 KB) i Jakubem Głowaczem (2 KB) oraz nauczycielką, panią Elwirą Machaczek- Antkowicz. Beneficjenci mieli doskonałą okazję, aby przedstawić korzyści płynące z udziału w stażu zagranicznym, a także przedstawić odbiorcom telewizji regionalnej swoje doświadczenia i refleksje.

5 czerwca 2018 roku Beneficjenci projektu „Zawodowo mobilni- rozwój, doświadczenie, lepsza praca” (I mobilność)  przedstawili uczniom klasy 1KB (potencjalnym uczestnikom II mobilności) sprawozdanie z przebiegu stażu we Frankfurcie nad Odrą.

5 listopada 2018 r. – wywiad w stacji Radio ONY z panią Elwirą Machaczek-Antkowicz oraz panią Katarzyną Kowalską nt. realizowanego przez ZST projektu mobilności

Wsparcie  finansowe,  w wysokości 52 400 €, uzyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ zapewnia całkowicie bezpłatny udział młodzieży  w projekcie

Wpisała: AL