Wyniki rekrutacji

flagi                          

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie i wypełnili formularz ankiety rekrutacyjnej uczestnika projektu oraz deklarację uczestnictwa w projekcie zostali poddani procedurze rekrutacji. Rekrutacji beneficjentów projektu dokonała Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem projektu (dostępny w sekretariacie szkoły).
 
Skład Komisji Rekrutacyjnej:

1.     Anna Lewicka- z-ca KOORDYNATORA PROJEKTU
2.     Andrzej Radecki- KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
3.     Katarzyna Zaleska- Kujda- PEDAGOG
4.     Małgorzata Wołoszczuk
5.     Grzegorz Fornalik

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Homo ecologicus- alternatywna droga rozwoju kwalifikacji
i kompetencji zawodowych, kluczem do rynków pracy w zjednoczonej Europie”

1. Artur Wilk
2. Marek Gibas
3. Daniel Kubas
4. Elżbieta Swarlik
5. Agata Lubczyńska
6. Kamil Kluczyński
7. Szymon Horbacz
8. Katarzyna Hermann
9. Dariusz Cyruliczek
10. Patryk Płonka
11. Angelika Grzych
12. Szymon Szewczyk
13. Arkadiusz Stolarski
14. Łukasz Skrzypek
15. Grzegorz Bierczak
16. Monika Skirewska
17. Patryk Jewulski
18. Szymon Korczyński
19. Łukasz Jajuga
20. Krzysztof Czarnota

LISTA REZERWOWA

1. Rafał Redo
2. Konrad Jędrocha
3. Paweł Kalinowski
4. Kamil Wysowski
5. Adriana Kuryło
6. Mateusz Barański

Do udziału w projekcie  „Homo ecologicus- alternatywna droga rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych, kluczem do rynków pracy w zjednoczonej Europie”  zostało zakwalifikowanych w drodze rekrutacji pięć uczennic technikum budowlanego, co pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt w ramach projektu oraz eliminowanie dyskryminacji zawodowej kobiet.
Uczennice naszej szkoły udowadniają, chętnie przygotowując się do udziału w praktykach zagranicznych, że zawód technika budownictwa nie jest zawodem tylko męskim.

 

 

 

 

Opracowanie: Angelika Bartoszek-Koza, koordynator ds.promocji i upowszechniania rezultatów projektu