Wyniki rekrutacji II

flagi

Projekt pt. „W europejskim stylu- aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie” jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 stycznia 2014 r zakończył się pierwszy etap rekrutacji do udziału w projekcie „W europejskim stylu- aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie”. Na podstawie złożonych przez kandydatów Ankiet rekrutacyjnych oraz kryteriów zapisanych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu, Komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. Anna Lewicka- zastępca Koordynatora Projektu
 2. Katarzyna Zaleska- Kujda- Pedagog
 3. Andrzej Radecki- Kierownik Szkolenia Praktycznego
 4. Magdalena Kruk- Cieślik- wychowawca klasy 2 KB
 5. Marcelina Dykta- wychowawca klasy 3 TK

wyłoniła grupę 26 osób (potencjalnych uczestników stażu), która weźmie udział w zajęciach przygotowawczych.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji- uczestników zajęć przygotowawczych do udziału w projekcie:
„W europejskim stylu- aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie”

 1. Bednarczuk Anna
 2. Caputa Maria
 3. Cybulska Aleksandra
 4. Czerwiec Patrycja
 5. Dereń Wioleta
 6. Gad Marcin
 7. Hazik Natalia
 8. Janusz Aleksandra
 9. Jaszczyszyn Daniel
 10. Kaczyńska Martyna
 11. Kaliga Katarzyna
 12. Kilian Kalina
 13. Mamak Magdalena
 14. Mularczyk Aleksandra
 15. Mulik Karolina
 16. Orłowicz Daria
 17. Płoskonka Jolanta
 18. Proń Patrycja
 19. Stanny Paula
 20. Styrcz Adrianna
 21. Talik Dawid
 22. Targosz Monika
 23. Winiarska Angelika
 24. Woś Jakub
 25. Zając Krzysztof
 26. Ziółkowska Monika

Podsumowanie drugiego etapu rekrutacji uczestników projektu „W europejskim stylu- aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie”

22 kwietnia 2014 r. został zakończony drugi etap rekrutacji uczniów do udziału w projekcie „W europejskim stylu- aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie”. Na podstawie osiągniętych przez nich wyników oraz kryteriów zapisanych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu, Komisja rekrutacyjna w składzie:

   1. Anna Lewicka- zastępca Koordynatora Projektu
   2. Małgorzata Wołoszczuk- nauczyciel prowadzący kurs języka niemieckiego zawodowego
   3. Aneta Rajtakowska- nauczyciel prowadzący wykłady/ warsztaty tematyczne zawodowe
   4. Ewa Matras- nauczyciel prowadzący warsztaty z projektowania i AutoCada

wyłoniła grupę 20 osób, która weźmie udział w stażu zawodowym we Frankfurcie:

 1. Bednarczuk Anna
 2. Caputa Maria
 3. Cybulska Aleksandra
 4. Czerwiec Patrycja
 5. Dereń Wioleta
 6. Hazik Natalia
 7. Kaczyńska Martyna
 8. Kaliga Katarzyna
 9. Kilian Kalina
 10. Mamak Magdalena
 11. Mularczyk Aleksandra
 12. Płoskonka Jolanta
 13. Proń Patrycja
 14. Stanny Paula
 15. Styrcz Adrianna
 16. Talik Dawid
 17. Targosz Monika
 18. Winiarska Angelika
 19. Zając Krzysztof
 20. Ziółkowska Monika

oraz listę rezerwową uczestników projektu:

 1. Gad Marcin
 2. Janusz Aleksandra
 3. Jaszczyszyn Daniel
 4. Mulik Karolina
 5. Orłowicz Daria
 6. Woś Jakub

Marta Kufieta- Koordynator ds. promocji
i upowszechniania rezultatów projektu

 

Wpisała: AL