Zajęcia przygotowawcze

Kapitał ludzki                                 UE+EFS_L-kolor
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

I. Zajęcia przygotowawcze  do udziału w projekcie obejmują:

1. Udział w wykładach kulturowo-obyczajowych (2 h):

 •  „Kultura i obyczaje Niemiec”;
 •  „Kuchnia narodowa”;

2. Udział w wykładach prowadzonych przez psychologa (5 h) o tematyce:

 • „Komunikacja interpersonalna. Techniki aktywnego słuchania”;
 • „Bariery komunikacyjne. sposoby radzenia sobie z konfliktem”;

3. Udział w wykładach prowadzonych przez kierownika kształcenia zawodowego oraz inspektora PIP (4 h):

 •  „Jak przygotować się dobrze do praktyk zagranicznych?”;
 •  „Młodzież za granicą- gdzie skierować się o pomoc i wsparcie”;
 •  „Prawa i obowiązki uczestników Projektu”;
 •  „Przestrzeganie zasad BHP”;

4. Udział w wykładach tematycznych realizowanych na dodatkowych zajęciach z przedmiotów zawodowych (6 h):

 •  Montaż budynków na sucho- ogólne zagadnienia;
 •  Technologie tworzenia ścian sumikowo- łątkowych;
 •  Rozwiązania materiałowe- łuk gotycki;
 •  Rozwiązania materiałowe- łuk półkolisty pełny;
 •  Łuki w postaci odcinków koła, elipsy lub paraboli;
 •  Ochrona ogniowa w systemach suchej zabudowy;

5. Udział w zajęciach z zawodowego języka niemieckiego w liczbie 30 jednostek lekcyjnych, w grupach 10 osobowych.

II. Realizacja zajęć przygotowawczych do udziału w stażu zagranicznym:

pip221.01.2013 r. – szkolenie pt. „ABC BHP przy pracach budowlanych” prowadzone przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Pana Artura Margazyn.

15.0315.03.2013 r. – warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej prowadzone przez Panią Katarzynę Celeda – eksperta z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,Wydział Ekonomiczny w Opolu

j.niem19.03.2013 r. – zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego zawodowego prowadzone
od 4 marca do 24 kwietnia 2013r. przez Panią Małgorzatę Wołoszczuk

IMG_764904.04.2013 r. – uczestnicy Projektu zostali wyposażeni w odpowiednią do branży odzież ochronną

14
13.04.2013 r. – zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych prowadzone
przez Panią Helenę Ćwiek.

6

13.04.2013 r. – uczestnicy Projektu otrzymali podręcznik z zakresu tematyki stażu zagranicznego oraz materiały kreślarskie do wykonywania projektów

1
18.04. 2013 r. – wykłady kulturowo-obyczajowe prowadzone przez Panią Małgorzatę Kurpiel – Zastępcę Dyrektora Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie

20.04
20.04.2013 r.- wykłady prowadzone przez Kierownika Kształcenia Zawodowego Pana Andrzeja Radeckiego.

25.04. zebranie25.04.2013 r. – spotkanie informacyjne z uczestnikami Projektu, ich rodzicami, opiekunami podczas stażu zagranicznego, autorkami Projektu p. Anną Lewicką – Wicedyrektorem ZST i p. Magdaleną Broszkiewicz-  Nauczycielem ZST oraz koordynatorem ds.promocji  i upowszechniania rezultatów projektu – p. Angeliką Bartoszek-Koza.

 

 

Opracowanie: Angelika Bartoszek-Koza, koordynatorem ds.promocji
i upowszechniania rezultatów projektu