Technikum

TECHNIKUM nr 4

Kształcimy w zawodach:

  • Technik budownictwa – Spec od budowy!

Zatrudnienie murowane!

     Technik budownictwa prowadzi i nadzoruje roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, prace związane z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką. To najpopularniejszy zawód budowlany, przygotowujący do organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

     Absolwent znajdzie pracę w biurach projektowych, firmach zarządzających zasobami mieszkaniowymi, laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych, dużych przedsiębiorstwach budowlanych organizując prace robotników, analizując koszty budowy i planując pracę na budowach. Możliwość stworzenia własnej firmy budowlanej lub kontynuowanie nauki w szkołach wyższych.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

  • Technik architektury krajobrazu – Kreator ogrodów i zieleni!

W ramach kierunku uprawnienia rolnicze i prawo jazdy kat. T.

     Technik architektury krajobrazu to swoisty artysta, który swoją pracą i pomysłowością upiększa świat. Tworzy projekty i programy zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, obiektów architektury krajobrazu czy terenów niezurbanizowanych.

     Absolwent znajdzie pracę w firmach ogrodniczych zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zielenibiurach projektowych, jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: ochrony środowiska i pielęgnacji zieleni, geodezji i kartografii), placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody), szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz ogrodach botanicznych. Jest także przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej  lub kontynuowania nauki w szkołach wyższych.

Ukończenie szkoły na kierunku architektura krajobrazu jest równorzędne z uzyskaniem wykształcenia rolniczego (uprawnienia rolnicze), co w późniejszym etapie uprawnia do korzystania z dopłat unijnych i gospodarowania gruntami rolnymi oraz daje możliwość uzyskania prawa jazdy kat. T.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Prestiżowy zawód na miarę XXI wieku! 

  • Technik usług fryzjerskich – Zaczarowane nożyczki!

Dobry start do własnego biznesu!  

     To superbohater, który zajmuje się wszystkimi zabiegami i działaniami pielęgnacyjnymi związanymi z włosami. Strzyżenie, farbowanie i modelowanie to dla niego pestka! dzięki swoim supermocom doskonale wie, jaka fryzura podkreśli największe zalety każde twarzy. Kreatywny talent, wrodzona intuicja i zdolności manualne sprawiają, że każda jego stylizacja jest strzałem w dziesiątkę!

     Absolwent znajdzie pracę w salonach fryzjerskich, firmach zajmujących się kreowaniem wizerunku, zdobędzie również umiejętności prowadzenia własnego salonu. Możliwość kontynuowani nauki w szkołach wyższych.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

  • Technik aranżacji wnętrz – Wysoce pożądany zawód na rynku pracy!

Nowy zawód!!!

 

         Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do kreatywnego zmieniania przestrzeni wokół, rozwijania wyobraźni  i wrażliwości plastycznej, posługiwania się programami komputerowymi do rysowania wnętrz.

Podczas zajęć uczeń dowie  się:

  • jakie są zasady i etapy procesu inwestycyjnego od  koncepcji do realizacji;
  • jakie są aktualne trendy w projektowaniu wnętrz i designie;
  • jak budować nastrój poprzez właściwą grę światłem i kolorem;
  • jak sporządzić szczegółowy kosztorys realizacji projektu.

Absolwenci technikum w zawodzie technik aranżacji wnętrz będą zatrudniani w biurach projektowych oraz działach projektowych w sklepach z wyposażeniem wnętrz ze względu na dużą wiedzę z zakresu projektowania wnętrz, dobrą znajomość programów graficznych oraz obszerną wiedzę na temat materiałów budowlanych.

Oferowane formy kształcenia umożliwią uczniom zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej i prywatnej w oparciu o najnowsze trendy estetyczne oraz tworzenie funkcjonalnych pomieszczeń z zastosowaniem aktualnych materiałów oraz osiągnięć technicznych i budowlanych.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykańczania wnętrz.

BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz.