Technikum

TECHNIKUM nr 4

Kształcimy w zawodach:

  • Technik budownictwa – Spec od budowy!

Zatrudnienie murowane!

     Technik budownictwa prowadzi i nadzoruje roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, prace związane z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką. To najpopularniejszy zawód budowlany, przygotowujący do organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

     Absolwent znajdzie pracę w biurach projektowych, firmach zarządzających zasobami mieszkaniowymi, laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych, dużych przedsiębiorstwach budowlanych organizując prace robotników, analizując koszty budowy i planując pracę na budowach. Możliwość stworzenia własnej firmy budowlanej lub kontynuowanie nauki w szkołach wyższych.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

  • Technik architektury krajobrazu – Kreator ogrodów i zieleni!

Prestiżowy zawód na miarę XXI wieku! 

     Technik architektury krajobrazu to swoisty artysta, który swoją pracą i pomysłowością upiększa świat. Tworzy projekty i programy zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, obiektów architektury krajobrazu czy terenów niezurbanizowanych.

     Absolwent znajdzie pracę w firmach ogrodniczych zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zielenibiurach projektowych, jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: ochrony środowiska i pielęgnacji zieleni, geodezji i kartografii), placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody), szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz ogrodach botanicznych. Jest także przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej  lub kontynuowania nauki w szkołach wyższych.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

  • Technik usług fryzjerskich – Zaczarowane nożyczki!

Dobry start do własnego biznesu!  

     To superbohater, który zajmuje się wszystkimi zabiegami i działaniami pielęgnacyjnymi związanymi z włosami. Strzyżenie, farbowanie i modelowanie to dla niego pestka! dzięki swoim supermocom doskonale wie, jaka fryzura podkreśli największe zalety każde twarzy. Kreatywny talent, wrodzona intuicja i zdolności manualne sprawiają, że każda jego stylizacja jest strzałem w dziesiątkę!

     Absolwent znajdzie pracę w salonach fryzjerskich, firmach zajmujących się kreowaniem wizerunku, zdobędzie również umiejętności prowadzenia własnego salonu. Możliwość kontynuowani nauki w szkołach wyższych.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

  • Technik geodeta – Zdejmie miarę niczym krawiec!

Wytaczaj z nami kierunki!

 

     Technik geodeta jest zawodem dla pasjonatów zagadnień przyrodniczych i kartograficznych, którzy lubią nowoczesną technologię. To bez wątpienia dobrze płatny i nowoczesny kierunek kształcenia, w którym nie brakuje miejsc pracy nawet na naszym małym rynku lokalnym. Ze względu na duży rozwój budownictwa drogowego, przemysłowego i przede wszystkim tak modnej ostatni deweloperki, z pewnością nie będziesz narzekać na brak pracy, która zapewni Ci stabilność finansową. Geodezja jest kierunkiem dającym możliwość połączenia wiedzy technicznej z praktyczną, a także kontaktami z ludźmi i przyrodą. specjaliści w tej dziedzinie są wysoko cenieni na rynku polskim jak i zagranicznym.

     Absolwent może podjąć pracę w firmach geodezyjnych i budowlanych, jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki w szkołach wyższych.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.