Kadra

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych

Dyrektor

mgr Joanna Pędzik

Wicedyrektor

mgr Lidia Gutowska – Raszczuk

Wicedyrektor

mgr Magdalena Ziółkowska

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Zaleska-Kujda

Biblioteka

mgr Halina Chowałko

Religia

mgr Aleksander Hasiak
mgr Sebastian Bem

Język polski

mgr Jolanta Kręcichwost
mgr Beata Kulik
mgr Aneta Kendik
mgr Róża Wojszczyk

Język angielski

mgr Lidia Gutowska-Raszczuk
mgr Katarzyna Rachwał
mgr Jadwiga Filipów
mgr Katarzyna Zaremba

Język niemiecki

mgr Małgorzata Wołoszczuk

Matematyka

mgr Bożena Wojciechowska
mgr Agnieszka Skowrońska

Historia/Wos

mgr Marta Kufieta
mgr Magdalena Kruk-Cieślik
mgr Edyta Mazurek
mgr Róża Wojszczyk

Biologia

mgr Angelika Bartoszek- Koza
mgr Bartosz Krawczyk

Geografia

mgr Elwira Machaczek- Antkowicz
mgr Katarzyna Michalska-Hasiak

Fizyka

mgr Sławomir Bubel

Chemia

mgr inż. Magdalena Broszkiewicz
mgr inż. Izabela Żukowska

Plastyka

mgr Iwona Terlecka

Informatyka

mgr Agnieszka Skowrońska
mgr Grzegorz Fornalik
mgr Sławomir Bubel

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Angelika Bartoszek- Koza
mgr Paweł Szatanik

Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Fornalik
mgr Mirosław Lizner
mgr Katarzyna Michalska-Hasiak
mgr Katarzyna Grygorowicz
mgr Sabina Lech
mgr Marcelina Dykta

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Katarzyna Kowalska
mgr inż. Magdalena Broszkiewicz
mgr Halina Zielińska
mgr Magdalena Ziółkowska

Przedmioty zawodowe gastronomiczne i spożywcze

mgr inż. Violetta Ceglarek
mgr inż. Katarzyna Kocierz
mgr inż. Andrzej Radecki
mgr inż. Magdalena Broszkiewicz

Przedmioty zawodowe budowlane i architektury krajobrazu

mgr inż. Jolanta Pawełek
mgr inż. Iwona Koźbiał-Kamińska
mgr inż. Szymon Fecko
mgr inż. Artur Handzik
mgr inż. arch. Ewa Matras
mgr inż. Izabela Żukowska
mgr Roman Kępiński
mgr Aneta Rajtakowska

Przedmioty zawodowe geodezyjne

mgr inż. Piotr Magiera

Przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

mgr Halina Zielińska
mgr Katarzyna Kowalska
mgr Agnieszka Skowrońska

Przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Angelika Bartoszek- Koza
mgr Magdalena Kruk- Cieślik
Anna Kalisz

Nauczyciel wspomagający

mgr Marcelina Dykta
mgr Joanna Jankiewicz
mgr Iwona Paterak

Zajęcia logopedyczne

mgr Iwona Paterak