Kadra

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych

Dyrektor

mgr Joanna Pędzik

Wicedyrektor

mgr Lidia Gutowska – Raszczuk

Wicedyrektor

mgr Magdalena Ziółkowska

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Zaleska-Kujda

Psycholog/pedagog specjalny

mgr Anna Punicka

Biblioteka

mgr Dorota Sala

Religia

mgr Aleksander Hasiak
mgr Sebastian Bem

Język polski

mgr Jolanta Kręcichwost
mgr Magdalena Teper
mgr Iwona Paterak
mgr Róża Wojszczyk

Język angielski

mgr Lidia Gutowska-Raszczuk
mgr Katarzyna Rachwał
mgr Jadwiga Filipów
mgr Katarzyna Zaremba
mgr Dawid Kubica

Język niemiecki

mgr Małgorzata Wołoszczuk
mgr Sebastian Burcek

Matematyka

mgr Bożena Wojciechowska
mgr Agnieszka Skowrońska
mgr Janusz Chabiński
mgr inż. Piotr Magiera

Historia/Wos

mgr Marta Kufieta
mgr Magdalena Kruk-Cieślik
mgr Róża Wojszczyk

Biologia

mgr Angelika Bartoszek- Koza
mgr Edward Bułka
mgr Aneta Rajtakowska

Geografia

mgr Elwira Machaczek- Antkowicz
mgr Katarzyna Michalska-Hasiak
mgr Joanna Jankiewicz

Fizyka

mgr Sławomir Bubel
mgr inż. Katarzyna Kocierz

Chemia

mgr inż. Magdalena Broszkiewicz
mgr inż. Izabela Żukowska

Plastyka

mgr Iwona Terlecka

Informatyka

mgr Agnieszka Skowrońska
mgr Grzegorz Fornalik
mgr Sławomir Bubel

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Angelika Bartoszek- Koza
mgr Paweł Szatanik

Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Fornalik
mgr Mirosław Lizner
mgr Katarzyna Michalska-Hasiak
mgr Katarzyna Grygorowicz
mgr Sabina Lech
mgr Marcelina Dykta

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Katarzyna Kowalska
mgr inż. Magdalena Broszkiewicz
mgr Magdalena Ziółkowska
mgr Joanna Pędzik

Przedmioty zawodowe gastronomiczne i spożywcze

mgr inż. Violetta Ceglarek
mgr inż. Katarzyna Kocierz
mgr inż. Andrzej Radecki
mgr inż. Magdalena Broszkiewicz

Przedmioty zawodowe budowlane i architektury krajobrazu

mgr inż. Jolanta Pawełek
mgr inż. Iwona Koźbiał-Kamińska
mgr inż. Szymon Fecko
mgr inż. Ryszard Świetlikowski
mgr inż. Grzegorz Stępniowski
mgr inż. arch. Ewa Matras
mgr inż. Izabela Żukowska
mgr Roman Kępiński
mgr Aneta Rajtakowska

Przedmioty zawodowe geodezyjne

mgr inż. Piotr Magiera

Przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

mgr Katarzyna Kowalska
mgr Agnieszka Skowrońska

Przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Angelika Bartoszek- Koza
mgr Magdalena Kruk- Cieślik
Anna Kobusińska

Nauczyciel wspomagający

mgr Marcelina Dykta
mgr Joanna Jankiewicz
mgr Iwona Paterak
mgr Katarzyna Palutkiewicz

Zajęcia logopedyczne

mgr Iwona Paterak