Pedagog

Katarzyna Zaleska-Kujda

Zespół Szkół Technicznych w Nysie

Możecie im dać swoją miłość, lecz nie myśli wasze, jako że swe własne myśli posiadają.Możecie gościć ich ciała, lecz nie dusze ich, gdyż ich dusze zamieszkują w domu należącym do jutra, którego nawet w snach waszych odwiedzić nie zdołacie.

Możecie usiłować być podobni do nich, lecz nie próbujcie nawet uczynić ich podobnymi do was.

Jako że życie się nie cofa ani na dzień wczorajszy nie czeka.

Khalil Gibrana

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 9:00 – 13:00
 • Wtorek 9:00 – 13:00
 • Środa 9:00 – 13:00
 • Czwartek 9:00 – 14:00
 • Piątek 9:00 – 13:00

ZADANIA PEDAGOGA

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów jak również i rodziców
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

DLA UCZNIÓW

„Człowiek może się rozwijać naprawdę tylko wówczas

gdy przyjmuje odpowiedzialność za samego siebie”

 (K. Horney)

Narkotyki stały się dostępne wszędzie: w szkole, na ulicy, w dyskotece. Wcześniej czy później kontakt z nimi może się przydarzyć każdemu dziecku, także Twojemu. Stanowią realne niebezpieczeństwo, nawet jeśli dziś myślisz sobie: „Mój syn, moja córka nigdy tego nie zrobi…”. Powinieneś jednak zdawać sobie sprawę, że wiele zależy od Ciebie. To właśnie Ty możesz mieć ogromny wpływ na to, czy Twoje dziecko sięgnie po środki odurzające.

O czym powinieneś wiedzieć ?

Często dzieci mają większą wiedzę na temat narkotyków od rodziców. Przeważnie jednak ich informacje wynikają z mitów krążących wśród młodzieży i nie są prawdziwe. Jeśli chcesz być dla dziecka autorytetem i partnerem podczas rozmów na ten temat, powinieneś:

 • wykazać się rzetelną wiedzą na temat środków odurzających, aby umieć obalić fałszywe przekonania, jakie Twoje dziecko posiada na temat narkotyków;
 • nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, wskazujące na zażywanie środków odurzających.

Podstawowe informacje dotyczące tego, jak zapobiegać uzależnieniom, jak rozpoznać, że dziecko sięgnęło po narkotyki i co zrobić w takiej sytuacji, znajdziesz w tej ściągawce, warto również zapoznać się z literaturą podejmującą temat uzależnień m.in.:

 • Krzysztof Zajaczkowski „Nikotyna, alkohol, narkotyki”-profilaktyka uzależnień,
 • Ruth Maxwell „Dzieci, Alkohol, Narkotyki”,
 • Dimoff, S Carper „Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki”,
 • Marzena Pasek „Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko”.
 • Gaś Z. B. „Rodzina a uzależnienia”
 • www.parpa.pl (strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa)
 • www.sterydy.plwww.narkotyki.pl
 • www.poradnia.narkomania.org.pl  (poradnia internetowa)

Co można zrobić, aby zapobiegać?

Dbaj o dobry kontakt z dzieckiem. Powinieneś jak najczęściej:

 • rozmawiać, nie unikać trudnych tematów;
 • zachęcaj dzieci do tego, co zdrowe i twórcze,
 • porozmawiaj z rodzicami innych dzieci,
 • bądź dobrym modelem i przykładem,
 • okazywać dziecku ciepło i czułość;
 • naucz się naprawdę wysłuchiwać swojego dziecka;
 • nie oceniać i nie porównywać z innymi;
 • nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wymagań;
 • doceniać starania i chwalić postępy;
 • pomagać uwierzyć w siebie, uczyć podstawowych wartości;
 • poznawać przyjaciół swojego dziecka;
 • zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko;
 • ustal jasne  zasady dotyczące alkoholu i narkotyków.

  Sygnały ostrzegawcze, czyli na co należy zwrócić uwagę

Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie ukrywa przed dorosłymi. Wszelkie niepokojące zmiany będzie Ci na pewno łatwiej zauważyć, jeśli masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sobą rozmawiacie i dużo czasu spędzacie razem.

Pamiętaj jednak, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny, takie jak kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i wiele innych, które należy traktować równie poważnie i starać się pomóc dziecku je rozwiązać.

Zmiany w zachowaniu

 • nagłe zmiany nastroju i aktywności, okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem i ospałością;
 • nadmierny apetyt lub brak apetytu;
 • spadek zainteresowań ulubionymi zajęciami;
 • pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami;
 • izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów;
 • częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza;
 • wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków;
 • bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja;
 • nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza na starszych od siebie;
 • niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty lub też noce poza domem;
 • kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu;
 • tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia.

Zmiany w wyglądzie zewnętrznym

 • nowy styl ubierania;
 • spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienie z nosa, bóle różnych części ciała, zaburzenia pamięci oraz toku myślenia;
 • przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice;
 • bełkotliwa, niewyraźna mowa;
 • słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania, zapach alkoholu, nikotyny, chemikaliów;
 • ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie, „gęsia skórka”;
 • brak zainteresowania swoim wyglądem i nie przestrzeganie zasad higieny.

Narkotyki lub przybory do ich używania

 • fifki, fajki, bibułki papierosowe;
 • małe foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryształkami lub suszem;
 • kawałki opalonej folii aluminiowej;
 • białe lub kolorowe pastylki z wytłoczonymi wzorami;
 • leki bez recept;
 • tuby, słoiki, foliowe torby z klejem;
 • igły, strzykawki.

Im głębsza faza uzależnienia, tym objawy choroby są bardziej widoczne, wynikają z utraty kontroli nad braniem środków odurzających. Wzrasta ryzyko przedawkowania i śmierci.

Co zrobić, gdy dziecko ma już za sobą pierwszy kontakt z narkotykami ?

Może się zdarzyć, że mimo Twoich najlepszych starań, uwagi i znajomości problemu, Twoje dziecko sięgnie po narkotyki.

Nie możesz wtedy:

 • wpadać w panikę i przeprowadzać zasadniczych rozmów z dzieckiem, kiedy jest ono pod wpływem środka odurzającego;
 • udawać, że to nie prawda, nie wierzyć w przedstawione fakty, bezgranicznie ufać dziecku;
 • usprawiedliwiać dziecka, szukając winy w sobie lub np. złym towarzystwie;
 • wierzyć zapewnieniom dziecka, że ma kontrolę nad narkotykami i, że samo sobie poradzi z tym problemem;
 • nadmiernie ochraniać dziecka przed konsekwencjami używania narkotyków, np. pisać usprawiedliwień nieobecności w szkole spowodowanych złym samopoczuciem po zażyciu środków odurzających, spłacać długów dziecka;
 • poddawać się!

Powinieneś

 • wysłuchać dziecko i spokojnie z nim porozmawiać;
 • zastanowić się, dlaczego dziecko sięga po narkotyki, czy powody nie są związane z sytuacją w waszej rodzinie – jeśli tak pomyśl, co można zmienić;
 • działać! – nie liczyć na to, że problem sam się rozwiąże, szukać pomocy specjalistów;
 • wspólnie ze specjalistą i z dzieckiem ustalić reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegać;
 • stosować zasadę „ograniczonego zaufania” – starać się zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko.

To trudny problem dla całej rodziny, dlatego szukaj pomocy także dla siebie i bliskich. Skorzystajcie z pomocy terapeuty, a także z doświadczeń innych rodzin, które miały podobne problemy.

NARKOTYKI I PRAWO

Łamanie prawa przez dziecko biorące narkotyki związane bywa zwykle ze zdobywaniem pieniędzy. Mogą więc zdarzać się kradzieże, wynoszenie z domu wartościowych rzeczy, handel narkotykami, a także bójki i prostytucja. Może zdarzyć się również, że Twoje dziecko samo nie zażywa narkotyków, a jedynie handluje nimi dla chęci zysku. Powinno Cię zaniepokoić, jeśli zauważysz, że posiada pieniądze z niewiadomego źródła, kupuje nowe, czasem drogie rzeczy, prowadzi niejasne interesy z kolegami.

Powinieneś wiedzieć, że:

 • posiadanie narkotyków w Polsce jest nielegalne, zagrożone grzywnąi karą do 5 lat więzienia;
 • produkcja środków odurzających jest zagrożona grzywną i karą więzienia od 6 miesięcy do 10 lat;
 • za handel narkotykami grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności od roku do 10 lat;
 • udzielanie środka odurzającego lub nakłanianie do zażycia jest karalne (do 5 lat więzienia).

Ważne adresy i telefony instytucji oferujących pomoc (bezpłatną)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie
ul. Szopena 4 Nysa
tel. 4093915

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 11
tel. 4336746

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowiańska 17 Nysa
tel. 4482610

Sąd Rejonowy Wydział Nieletnich
ul. Pl. Kościelny 6
tel. 4332737

Komenda Powiatowa Policji
ul. Armii Krajowej 11 Nysa
Tel. 4090903

Straż Miejska
ul.Kolejowa 15 Nysa
Tel. 4080586

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Mariacka 6, Nysa
Tel. 4355609

Narkotyki- Narkomania
tel. 0801199990

Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy,
dla sprawców stosujących przemoc, świadków
tel. 0 801 120 002
www.niebieskalinia.pl

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
tel. 0 801 140 068
www.psychologia.pl