Kierunki kształcenia

 Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Technicznych  w Nysie
w roku szkolnym  2022/2023

Technikum nr 4

ZAWÓD LICZBA MIEJSC
TECHNIK BUDOWNICTWA 24
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 24
TECHNIK USŁUG  FRYZJERSKICH 24
TECHNIK GEODETA 24

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ZAWÓD LICZBA MIEJSC
SPRZEDAWCA 30
FRYZJER 24
WIELOZAWODOWA (ZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA) 90

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Szkoła dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZAWÓD LICZBA MIEJSC
KUCHARZ 16

Punktowane przedmioty:

               Przedmiotami wybranymi do punktacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w Technikum nr 4 są:

L.p. Oddział I przedmiot II przedmiot
1. technik architektury krajobrazu język obcy nowożytny informatyka
2. technik budownictwa język obcy nowożytny informatyka
3. technik usług fryzjerskich język obcy nowożytny informatyka
4.
technik geodeta język obcy nowożytny informatyka

               Przedmiotami wybranymi do punktacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 5 Specjalnej są:

L.p. Oddział I przedmiot II przedmiot

1.

branżowa szkoła I stopnia (wszystkie oddziały) technika informatyka