Kierunki kształcenia

 Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Technicznych  w Nysie
w roku szkolnym  2024/2025

Technikum nr 4

ZAWÓD PRZEDMIOTY ROZSZERZONE LICZBA MIEJSC
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Język angielski 12
TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ Język angielski 12

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ZAWÓD LICZBA MIEJSC
WIELOZAWODOWA (ZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA) 48

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Szkoła dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZAWÓD LICZBA MIEJSC
KUCHARZ 16

Punktowane przedmioty:

Technikum nr 4:

L.p. Oddział I przedmiot II przedmiot
1. technik architektury krajobrazu język obcy nowożytny informatyka
2.
technik aranżacji wnętrz język obcy nowożytny informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna:

L.p. Oddział I przedmiot II przedmiot
1. branżowa szkoła I stopnia (wszystkie oddziały) technika / plastyka (wyższa z ocen)
informatyka