Kierunki kształcenia

 Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Technicznych  w Nysie
w roku szkolnym  2023/2024

Technikum nr 4

ZAWÓD PRZEDMIOTY ROZSZERZONE LICZBA MIEJSC
TECHNIK BUDOWNICTWA Język angielski 24
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Język angielski 32
TECHNIK USŁUG  FRYZJERSKICH Język angielski 24
TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ Język angielski 24

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ZAWÓD LICZBA MIEJSC
SPRZEDAWCA 24
FRYZJER 24
WIELOZAWODOWA (ZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA) 48

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Szkoła dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZAWÓD LICZBA MIEJSC
KUCHARZ 16

Punktowane przedmioty:

               Przedmiotami wybranymi do punktacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w Technikum nr 4 są:

L.p. Oddział I przedmiot II przedmiot
1. technik architektury krajobrazu język obcy nowożytny informatyka
2. technik budownictwa język obcy nowożytny informatyka
3. technik usług fryzjerskich język obcy nowożytny informatyka
4.
technik aranżacji wnętrz język obcy nowożytny informatyka

               Przedmiotami wybranymi do punktacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 5 Specjalnej są:

L.p. Oddział I przedmiot II przedmiot

1.

branżowa szkoła I stopnia (wszystkie oddziały) technika informatyka