Podsumowanie stażu II

flagi-1024x153

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

GazetkaPokojwrzesień 2014 r.- prezentacja efektów projektu w formie gazetki w gablocie obok pokoju nauczycielskiego

GazetkaHolwrzesień 2014 r.- prezentacja efektów projektu w formie gazetki w holu szkoły

WP_20141028_02128 października 2014 r. – prelekcja podczas „Dnia Budowlańca” na temat projektu Leonardo da Vinci, szkolenie w zakresie tematyki stażu zagranicznego oraz  przedstawienia prezentacji multimedialnej  przez beneficjentów połączone z bezpośrednim przekazem wrażeń i doświadczeń z wyjazdu (przekazanie różnic i podobieństw pomiędzy ludźmi i kulturami, sformułowanie najważniejszych wniosków wyciągniętych z doświadczenia pobytu za granicą)

m356 listopada 2014 r.- konferencja podsumowująca realizację projektu współorganizowana przez uczestników stażu
W konferencji wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nysie, Nyskiej Izby Rzemieślniczej, Szkół Zawodowych w Powiecie Nyskim, Powiatowego Urzędu Pracy, lokalnych przedsiębiorców branży budowlanej, lokalnej prasy oraz uczestnicy stażu, dyrekcja szkoły i nauczyciele. Informacje nt. głównych założeń i celów projektu przedstawiła pani Angelika Bartoszek-Koza-współautorka projektu, sprawozdanie uczestników stażu przedstawiły uczestniczki projektu: Aleksandra Cybulska i Patrycja Czerwiec.

 

Konferencja- informacje o stażu- prezentacja multimedialna

Stażyści- raport- prezentacja multimedialna

Nysa Online- wywiad

Radio Nysa- wywiad

Radio Opole- wywiad

RTO- Wiadomości

6 listopada 2014 r. – rozstrzygnięcia konkursu na projekt koncepcji zagospodarowania terenu działki z elementem wodnym dla istniejącego budynku jednorodzinnego, zamieszkałego przez rodzinę wielopokoleniową

Warsztaty 2

Warsztaty 17 listopada 2014 r.- warsztaty projektowe podsumowujące realizację projektu prowadzone przez uczestników stażu w roli trenerów z udziałem zaproszonej młodzieży z Liceum Plastycznego w Nysie

Rodzice20 listopada 2014 r. – przedstawienie prezentacji multimedialnej obrazującej rezultaty realizowanego w szkole projektu podczas spotkania z rodzicami (prezentacja, wystawa nagrodzonych prac konkursowych)Albumlistopad 2014 r. – prezentacja efektów projektu w formie albumu – fotografie ze stażu zagranicznego: zajęcia praktyczne, wycieczki, czas wolny

Czesi26 listopada 2014 r.- przedstawienie efektów projektu uczniom Średniej Szkoły Zawodowej
z Hradec Kralove podczas wizyty partnerskiej

NowinyNyskieGrudzeń9 grudnia 2014 r. – artykuł w gazecie „Nowiny Nyskie”

EkspresNyski16 grudnia 2014 r. – artykuł w gazecie „Ekspress Nyski”

Wpisała: Angelika Bartoszek-Koza