Zajęcia przygotowawcze II

flagi

Projekt pt. „ W europejskim stylu- aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie” jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zajęcia przygotowawcze  do udziału w projekcie obejmują:

1. Wykład z realioznawstwa– (2 h):

   •  „Kultura i obyczaje Niemiec”;
 •  „Kuchnia narodowa”.

2. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej– (5 h) o tematyce:

 • Komunikacja interpersonalna: style komunikowania się, techniki aktywnego słuchania, techniki zadawania pytań;
 • Bariery komunikacyjne: najczęstsze problemy/ błędy związane z przekazywaniem informacji, udzielanie informacji zwrotnej.

3. Wykłady prowadzone  przez kierownika kształcenia zawodowego oraz inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy– (4 h):

 •  „Jak dobrze przygotować się do praktyk zagranicznych?”;
 •  „Młodzież za granicą- gdzie skierować się po pomoc i wsparcie”;
 •  „Prawa i obowiązki uczestników Projektu”;
 •  „Przestrzeganie zasad BHP”.

4. Kurs  z  języka niemieckiego zawodowego  w liczbie 30 jednostek lekcyjnych, w grupach 13 osobowych.

5. Wykłady/ warsztaty tematyczne zawodowe- (27 h):

Europejskie ogrody:

 • Zmienność ogrodu w czasie, nawarstwienia historyczne. Inspiracje, które można wykorzystać we współczesnych projektach- (2 h).

Hydrotechnika i aquaflora:

 • Obiekty hydrotechniczne a prawo budowlane- (1 h).
 • Rozwiązania techniczne i innowacje materiałowe stosowane przy budowie miniaturowych zbiorników wodnych- (2 h).
 • Budowa oczka wodnego krok po kroku- kolejne etapy budowy oczek wodnych z zastosowaniem różnych rozwiązań materiałowych i dekoracyjnych- (2 h).
 • Sadzenie roślin wodnych- dobór materiału roślinnego. Pielęgnacja oczek wodnych w zależności od pór roku- (2 h).

Urządzanie rabat, dekorowanie fasad, zakładanie trawników:

 • Wytyczanie rabat i dekorowanie fasad roślinami- dobór materiału roślinnego. Sprawdzone sposoby nasadzania roślin i ich pielęgnacja- (2 h).
 • Profesjonalne zakładanie, pielęgnacja trawnika z siewu i rolki- (1 h).

Projektowanie ogrodów:

 • Podstawy AutoCada- umiejętność czytania dokumentacji technicznej (5 h- w dwóch grupach 13 osobowych).
 • Praktyczne wykonywanie projektów (10 h, w tym 5 h w formie konsultacji- w dwóch grupach 10 osobowych).

 II. Realizacja zajęć przygotowawczych do udziału w stażu zagranicznym:

24 stycznia 2014 r-  spotkanie z Panem Krzysztofem Kowalczykiem- nadinspektorem pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

DSC_0025

12 lutego 2014 r- warsztaty z komunikacji interpersonalnej prowadzone przez Panią Katarzynę Rybczyńską- specjalistę z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu.
Bariery komunikacyjne: najczęstsze problemy/ błędy związane z przekazywaniem informacji, udzielanie informacji zwrotnej.
Komunikacja interpersonalna: style komunikowania się, techniki aktywnego słuchania, techniki zadawania pytań.
29 marca- 12 kwietnia- warsztaty/ wykłady tematyczne zawodowe prowadzone przez Panią Anetę Rajtakowską, nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Europejskie ogrody- zmienność ogrodu w czasie, nawarstwienia historyczne, inspiracje, które można wykorzystać we współczesnych ogrodach. Hydrotechnika i aquaflora- budowa oczka wodnego krok po kroku. Urządzanie rabat, dekorowanie fasad, zakładanie trawników.

stronka_kolaż_mini

08 kwietnia- 02 maja- warsztaty tematyczne zawodowe prowadzane przez Panią Ewę Matras- architekta, nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Projektowanie ogrodów: nabycie umiejętności wykorzystania AutoCada do przedstawiania rysunkowej części dokumentacji technicznej, nabycie umiejętności wykonywania modelu (np. makiety) stanowiącego zobrazowanie przestrzenne dokumentacji technicznej ogrodu.

25 kwietnia- warsztaty z realioznawstwa prowadzone przez Panią Małgorzatę Kurpiel- Zastępcę Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
Ogólne wiadomości o Niemczech- położenie, klimat, ustrój polityczny, święta państwowe, kuchnia narodowa, kraje związkowe. Rola Niemiec w procesie integracji UE. Stosunki polsko- niemieckie w ujęciu historycznym oraz polityka zagraniczna po zjednoczeniu Niemiec. Charakterystyka regionu Brandenburgii- położenie, gospodarka, kultura, praca i dzień codzienny.

wyk1

03 lutego- 20 kwietnia- kurs języka niemieckiego zawodowego prowadzony przez Panią Małgorzatę Wołoszczuk.

Marta Kufieta- Koordynator ds. promocji
i upowszechniania rezultatów projektu

 

Wpisała: AL