Wykaz klas

WYKAZ KLAS I WYCHOWAWCÓW- ROK SZKOLNY 2020/ 2021

Lp. KLASA

WYCHOWAWCA

1 4 BF mgr Marta Kufieta
2 3 KB5 mgr inż. Ewa Matras
3 3 GF5 mgr Angelika Bartoszek -Koza
4 3BF4 mgr Małgorzata Wołoszczuk
5 2 TF5
mgr Magdalena Kruk -Cieślik
6 2KB5 mgr Aneta Rajtakowska
7 1 TF5
mgr Elwira Machaczek- Antkowicz
8 1KB5 mgr inż. Izabela Żukowska
9 3 X
mgr Katarzyna Michalska – Hasiak
10 3W mgr Mirosław Lizner
11 3PX mgr Agnieszka Skowrońska
12 3PW mgr inż. Magdalena Broszkiewicz
13 3 PS mgr Katarzyna Kowalska
14 3 PF
mgr Katarzyna Grygorowicz
15 3 FS mgr Halina Zielińska
16 2 PX
mgr Jadwiga Filipów
17 2 PFS
mgr Katarzyna Rachwał
18 2PW mgr Sabina Lech
19 1 PZ
mgr Róża Wojszczyk
20 1 PX mgr Jolanta Kręcichwost
21 1PW mgr Bożena Wojciechowska
22
1 PFS mgr Katarzyna Zaremba
23
3PKM mgr Joanna Jankiewicz
24
3 KM mgr Katarzyna Kocierz
25 2 PK mgr Marcelina Dykta
26 1 PK mgr Iwona Paterak