Wykaz klas

WYKAZ KLAS I WYCHOWAWCÓW- ROK SZKOLNY 2023/ 2024

L.p. KLASA WYCHOWAWCA
1 5 KB5
mgr inż. arch. Ewa Matras
2
5 GF5
mgr Angelika Bartoszek -Koza
3
4 KB5
mgr Aneta Rajtakowska
4
4 TF5
mgr Magdalena Kruk -Cieślik
5 3 KB5 mgr inż. Izabela Żukowska
6 3 TF5
mgr Elwira Machaczek- Antkowicz
7 2 TK mgr Joanna Jankiewicz
8 2 TF
Anna Kalisz
9  2 TB mgr Agnieszka Skowrońska
10 1 TA
mgr Joanna Pędzik
11 1TB mgr inż. Piotr Magiera
12 1 TF
mgr Magdalena Ziółkowska
13 3 PW mgr Bożena Wojciechowska
14 3PX mgr Jolanta Kręcichwost
15 3PW mgr inż. Magdalena Broszkiewicz
16 3 PZ mgr Róża Wojszczyk
17 3 PFS
mgr Katarzyna Zaremba
18 2 W
mgr Katarzyna Grygorowicz
19 2 X
mgr Marta Kufieta
20 2 F
mgr Katarzyna Michalska-Hasiak
21 2 S
mgr Katarzyna Kowlaska
22 2 M
mgr Mirosław Lizner
23 1 W
mgr Sabina Lech
24 1X mgr Katarzyna Rachwał
25 1 F mgr Magdalena Teper
26
1 S mgr Dawid Kubica
27 1 M mgr Grzegorz Fornalik
28 1 G
mgr inż. Violetta Ceglarek
29 3 PK mgr Iwona Paterak
30
2 K
mgr inż. Katarzyna Kocierz
31
1K
mgr Marcelina Dykta