SzOK

SzOK – SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

 

 

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W zajęciach realizowanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej  i podstaw przedsiębiorczości wzięli udział zaproszeni goście p. Justyna Ciesielka,p. Kazimiera Kania i p. Urszula Opalona.

Pani Justyna Ciesielka – Okręgowy Menadżer Sprzedaży firmy AVON omówiła z uczniami procedury rejestrowania własnej działalności, scharakteryzowała niezbędne dokumenty rejestracyjne oraz główne strategie marketingowe ułatwiające zaistnienie firmy na lokalnym rynku.

Panie Kazimiera Kania i Urszula Opalona wymieniły oraz scharakteryzowały młodzieży czynniki warunkujące sukces, a także rentowność prowadzonej działalności gospodarczej.

M. Broszkiewicz

K. Kowalska

DOBRY BIZNESPLAN PODSTAWĄ OCENY OPŁACALNOŚCI
PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH

W wyniku spotkania z p. Justyną Ciesielską OMS firmy AVON oraz liderami sprzedaży p. Kazimierą Kanią i p. Urszulą Opaloną, które scharakteryzowały młodzieży procedury rejestrowania i prowadzenia własnej działalności, uczniowie klasy II KB skorygowali i dopracowali przygotowane narzędzia planistyczne – jakim są biznesplany – wirtualnej firmy.

Na podstawach przedsiębiorczości młodzież zaprezentowała efekty swojej pracy przedstawiając streszczenia biznesplanów (w ramach działań z obszaru public relations – PR).

Najwyżej oceniony został przez rówieśników (pod względem spełnienia wymogów formalnych, pomysłowości i rzeczowości) biznesplan firmy „Brzoskwinka”.  Następne w rankingu znalazły się biznesplany:

-„Ostatnia podróż” – biznesplan zakładu pogrzebowego,

– „LEWAR TRANS” – biznesplan zakładu transportowego,

– „Tiger” – biznesplan studia piercingu i tatuażu.

Biznesplan firmy „Brzoskwinka” weźmie udział w konkursie „Mam wizję, mam plan” na najciekawszą i najlepiej zapowiadającą się wirtualną działalność gospodarczą.

M. Broszkiewicz

logo1

 

            W ramach realizacji Projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy” został ogłoszony konkurs polegający na stworzeniu biznesplanu wirtualnej firmy oraz przygotowaniu zaawansowanej kampanii reklamowej. Zadaniem 3-osobowych zespołów uczniowskich było m.in. sporządzenie prezentacji firmy (opisu działalności), planu zainwestowania 100.000 zł wirtualnych środków, a także dobranie najskuteczniejszych działań marketingowych budujących wizerunek firmy.

            W bieżącym roku szkolnym, z obszaru działania SzOK, do konkursu „MAM WIZJĘ – MAM PLAN” przystąpił zespół uczennic klasy II KB w składzie: Anna Bednarczuk, Aleksandra Cybulska i Katarzyna Kaliga. Uczennice zaplanowały działalność zgodną z ich obecnym kierunkiem kształcenia – architekturą krajobrazu.

             W ofercie handlowo – usługowej wirtualnej firmy „Brzoskwinka” znajduje się: projektowanie terenów zieleni, zakładanie założeń roślinnych, sprzedaż roślin, krzewów ozdobnych, a także warzyw i owoców z własnej plantacji. Autorki Biznesplanu, w swych działaniach, kierowały się hasłem „Reklama dźwignią handlu”. Przy wsparciu kolegów z klasy Daniela Jaszczyszyna oraz Dawida Stefańskiego powstały produkty marketingowe takie jak: strona internetowa Brzoskwinki http://brzoskwinkaaaaaaa.wix.com/brzoskwinka, reklama na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=maD50yLfsSk&feature=youtu.be, reklama TV, reklama radiowa, logo, wizytówka, plakaty, ulotki oraz wzór cukierka reklamowego Brzoskwinki.

             „Produkt finalny” pracy uczennic zostanie zamieszczony na platformie dydaktycznej http://www.kz.rcre.opolskie.pl/mam-wizje-mam-plan, następnie poddany przez jury ocenie merytorycznej i głosowaniu internautów.

Liczymy na wsparcie wszystkich uczniów ZST w Nysie.

                                                                                                 Magdalena Broszkiewicz

Wyjazd studyjny.

6-7 listopada uczniowie z klas IV TB i IV TK  uczestniczyli w wyjeździe studyjnym multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”w Poznaniu. Warsztaty odbywały się w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy.

Podczas warsztatów uczniowie pracując w zespołach wypracowali  innowacyjne rozwiązania do zdiagnozowanych „problemów”. Praca  odbywała się na specjalnie przygotowanych przykładach, dostosowanych do kierunków kształcenia. Cały proces był  moderowany, uczestnicy przez doświadczenie uczyli się podczas pracy metodologii (sposobu myślenia „design thinking”).

I etap „ Empatyzacja” polegał na  zbudowaniu interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści, którzy mogą spojrzeć na problem z różnych perspektyw.

II etap „Definiowanie problemu” Na tym etapie zespoły dokonały syntezy informacji zebranych podczas Fazy Empatii w celu zdefiniowania co jest właściwym problemem.

III etap „ Generowanie pomysłu” Na tym etapie zespoły koncentrowały się na wygenerowaniu jak największej ilości możliwych rozwiązań dla zdefiniowanego problemu. Wymagało to nie tylko silnego zaplecza merytorycznego, ale przede wszystkim odwagi w kreowaniu nowych, nieszablonowych rozwiązań oraz powstrzymywania oceny i krytyki pomysłów pozostałych członków zespołu.

IV etap „ Budowanie prototypu” Na tym etapie powstały fizyczne prototypy, ale celem nie było  tworzenie skomplikowanych modeli o cechach zbliżonych do produktu końcowego. Najważniejsza jest możliwość wizualnego zaprezentowania pomysłu użytkownikom i szybkie zebranie opinii na temat rozwiązania.

V etap „ Testowanie” Na tym etapie wybrane rozwiązanie było testowane w środowisku użytkownika. Ważne jest przede wszystkim określenie parametrów koniecznych do spełnienia, tak aby jednoznacznie określić wynik przeprowadzonego testu.

W drugim dniu warsztatów uczniowie w zespołach przedstawili prezentację rozwiązania zadań nad którymi pracowali.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające ukończenie warsztatów.

 

 ” Mam wizję mam plan”

29 WRZEŚNIA 2014 R. W REGIONALNYM CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W OPOLU ODBYŁ SIĘ FINAŁ KONKURSU PT. „MAM WIZJĘ, MAM PLAN” ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY”.  KONKURS POLEGAŁ NA WYKONANIU BIZNESPLANU WYMYŚLONEJ PRZEZ SIEBIE FIRMY I PREZENTACJI GO PRZED JURY I PUBLICZNOŚCIĄ. SZCZEGÓLNY NACISK JURY POŁOŻYŁO NA DZIAŁANIA MARKETINGOWE ZWIĄZANE Z URUCHOMIENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. SZKOŁĘ NASZĄ REPREZENTOWAŁY UCZENNICE KLASY 3KB – ALEKSANDRA CYBULSKA ORAZ ANNA BEDNARCZUK, KTÓRE NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM ZAJĘŁY CZWARTE MIEJSCE . ZA SWÓJ WIELOMIESIĘCZNY WYSIŁEK NAD STWORZENIEM PROFESJONALNEGO BIZNESPLANU OTRZYMAŁY W NAGRODĘ-  1000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ OPOLSKĄ FIRMĘ „ADAMIETZ „ SP.Z O.O. GRATULUJEMY!!!

DLACZEGO BRZOSKWINKA konkurs

Przypominamy, że 29.09.2014r. uczennice klasy 3 KB: Anna Bednarczuk
i Aleksandra Cybulska wzięły udział w finale konkursu „Mam wizję – mam plan”, realizowanego w ramach projektu „OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKÓW PRACY”.
Podczas konkursu Anna Bednarczuk i Aleksandra Cybulska zaprezentowały biznesplan wykreowanej firmy „BRZOSKWINKA”. Jury oceniało nie tylko racjonalność funkcjonowania firmy na rynku, pomysł na działalność, ale i zaplanowane działania marketingowe – zwłaszcza te z obszaru Public Relations.
Na szczeblu wojewódzkim konkursu uczennice uplasowały się na IV miejscu.
Z publicznego wystąpienia Anny i Aleksandry nakręcono film, który jest podsumowaniem ich kilkumiesięcznej pracy.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zmagań dziewcząt w finale wojewódzkim:

https://www.youtube.com/watch?v=6INnuP8XetU&feature=youtu.be 

Magdalena Broszkiewicz

Warsztaty w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji

 

Co należy zrobić i jakie kroki trzeba podjąć, by funkcjonującą wirtualnie firmę przekształcić w rentowną działalność gospodarczą???

Na to i wiele innych pytań zadawanych przez młodzież odpowiadali konsultanci i specjaliści branżowi podczas warsztatów zorganizowanych 17.12.2014 r. w RCRE w Opolu  w ramach realizacji Projektu OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKÓW PRACY.

W warsztatach promujących nie tylko aktywność zawodową, ale i ideę zakładania przez młodzież własnych działalności, wziął udział zespół uczniów z klasy III KB w składzie:

Anna Bednarczuk, Aleksandra Cybulska, Daniel Jaszczyszyn oraz Dawid Stefański.

Uczniowie z naszej szkoły zapoznani zostali z zasadami funkcjonowania portalu wf.wf-centrala.edu.pl, na którym wszyscy młodzi przedsiębiorcy mogą wypróbować swoje umiejętności związane z prowadzeniem firmy.

Przedstawiciele ZST w Nysie wzięli również udział w konsultacjach z zakresu księgowości oraz informatyki. Młodzież dowiedziała się m.in. jak drogą elektroniczną złożyć wniosek CEiDG, gdzie szukać informacji o aktualnych dotacjach na firmę, a także czym są „technikalia” i z jakimi problemami techniczno – informatycznymi borykają się najczęściej aktywni przedsiębiorcy.

Na uwagę zasługuje fakt, iż uczestniczki warsztatów – Anna Bednarczuk i Aleksandra Cybulska 27.09.2014 r. reprezentowały w RCRE w Opolu naszą szkołę podczas wojewódzkiego konkursu „Mam wizję – mam plan” i dla nich udział w kolejnych działaniach realizowanych w ramach  Projektu OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKÓW PRACY, to krok do urzeczywistnienia ich pomysłu na działalność branżową.

Magdalena Broszkiewicz

DSC06137 DSC06139