Historia

„W lipcu 1945 roku przybył do Nysy nauczyciel szkoły zawodowej w Siemianowicach- Józef Dąbrowski, który z polecenia kuratorium katowickiego przystąpił do uruchomienia pierwszej polskiej szkoły zawodowej na terenie ziemi nyskiej. Powstała szkoła zawodowa będąca zalążkiem naszej szkoły i innych szkół zawodowych w Nysie. Nazywała się Publiczną Szkołą Dokształcającą Zawodową. Dyrektorem był Józef Dąbrowski od 1945-1947 roku”.

„W roku 1951 utworzono również pierwsze zasadnicze szkoły zawodowe metalowo- energetyczne kształcące kadry na potrzeby Zakładu Urządzeń Przemysłowych i Zakładu Budowy Nadwozi Samochodowych. W roku szkolnym 1950/51 uruchomiono technikum mechaniczne w Nysie na ulicy Szopena, które otrzymało w następnym roku nazwę Technikum Mechaniczno- Energetycznego i podlegało resortowi przemysłu ciężkiego. Liczyło 20 oddziałów – uczęszczało do niej 903 uczniów oraz 3 klasy dla pracujących liczące 72 uczniów”.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją opracowaną przez panią mgr inż. Zofię Goleniowską.

Prezetacja programu Microsoft PowerPoint (.ppt) do pobrania tutaj.