Informacja o projekcie

OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY

Projekt UE realizowany dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. opolskim przez dwie instytucje: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, które ma zadbać o stronę edukacyjną oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, które przygotowuje go od strony biznesowej.

Czas realizacji: od 1.08.2013r. do 31.05.2015r.

Na projekt przeznaczono blisko 19 mln zł. Został dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nr POKL.09.02.00-16-001/13.

Dzięki projektowi „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”na Opolszczyźnie ma zostać stworzona racjonalna sieć szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 • Wyposażenie szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego oraz pracownie FIZYCZNO-CHEMICZNE
 • Rozbudowa sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców
 •  „Dzień bezpiecznej jazdy” – zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach – 20 dni
 • Przeprowadzenie 30 godz. zajęć pilotażowych dla uczniów w nowoczesnych pracowniach kształcenia zawodowego przez nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • Organizacja 4 tygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów opolskich szkół zawodowych
 • Organizacja 4 seminariów połączonych z warsztatami dla uczniów, związanych z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej
 • Organizacja 13 wyjazdów studyjnych dla uczniów na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm
 • Przeprowadzenie 30 godz. dodatkowych zajęć w formie „projektu edukacyjnego” z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe przez nauczycieli danej szkoły oraz 30 godz. dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijające kompetencje językowe z naciskiem na języki obce zawodowe
 • Organizacja na terenie szkół „Szkolnych Ośrodków Kariery” oraz konkursu „Mam wizję – mam plan”
 • Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Organizacja 10 wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach – obserwacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiedzanie parków maszynowych, rozmowa z technologami, menedżerami, specjalistami HR, etc.
 • Zawiązanie i działalność 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”
 • Realizacja nagrań dla zespołów muzycznych i solistów w studio nagrań RCRE
 • Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się w AMFITEATRZE OPOLSKIM w czerwcu 2015r.

 

Szkolnym koordynatorem projektu jest Izabela Żukowska

Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu

plakat 2