Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szanowni Rodzice,

w dniach 12- 25 listopada 2013 r. w Szkole prowadzone były, przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Opolu, ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych przez MEN w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa:

  1.  „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
  2. „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
  3. „Respektowane są normy społeczne”.

Celem ewaluacji problemowych było ustalenie poziomu spełniania przez Szkołę wymagań 1-3. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania: Raport technikum oraz Raport zasadnicza szkoła zawodowa

Wpisała: AL