Mobilność II

Projekt pt. „Zawodowo mobilni- rozwój, doświadczenie, lepsza praca”
jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
UMOWA: 2017-1-PL01-KA102-036363

1. Beneficjenci projektu: uczniowie z klasy II i III Technikum nr 4 kształcący się w zawodzie technik budownictwa oraz dwóch nauczycieli (opiekunów grupy) Zespołu Szkół Technicznych:

1.Radosław Cokot
2. Michał Figura
3. Marcin Galec
4. Dominik Gerber
5. Kacper Golonka
6. Jakub Kowalski
7. Grzegorz Kuś
8. Marcin Malinowski
9. Damian Mazurek
10. Dawid Niegel
11. Michał Potapow
12. Dawid Pyrzyk
13. Kamil Roguski
14. Stec Magdalena
15. Marcin Szykuła
16. Daniel Zdanewicz

Opiekunowie: mgr Małgorzata Wołoszczuk, mgr inż. Jolanta Pawełek

2. Termin stażu we Frankfurcie nad Odrą: 11 listopada 2018 r.- 24 listopada 2018 r.

3. Autorki projektu: mgr Anna Lewicka i mgr Angelika Bartoszek-Koza

4. Zespół ds. organizacji realizacji projektu: mgr Katarzyna Kowalska (lider), mgr Elwira Machaczek- Antkowicz, mgr Małgorzata Wołoszczuk, mgr Marta Kufieta, mgr Marcelina Dykta, mgr Katarzyna Michalska-Hasiak, mgr Iwona Radecka, mgr Katarzyna Grygorowicz, mgr Halina Chowałko

5. Tematyka stażu: technologia montażu elementów suchej zabudowy (ścian działowych i sufitów podwieszanych) oraz technologia robót tapeciarskich

6. Zajęcia przygotowawcze do wyjazdu:

 

Kurs języka niemieckiego zawodowego branżowego (30 h) prowadzony przez germanistę Panią Małgorzatę Wołoszczuk, nauczyciela dyplomowanego z Zespołu Szkół Technicznych

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej (8 h)- prowadzone przez psychologa i psychoterapeutę Panią Aleksandrę Herkę z Centrum Diagnozy i Psychoterapii w Opolu

Wykład z realioznawstwa (3 h)- wygłoszony przez Panią Katarzynę Skirzewską, nauczyciela języka niemieckiego z ZSiPO w Nysie

Warsztaty zawodowe tematyczne: Technologia montażu ścian działowych i sufitów podwieszanych (6 h) oraz Technologia robót tapeciarskich (6 h)- prowadzone przez Panią Jolantę Pawełek, nauczyciela dyplomowanego z Zespołu Szkół Technicznych

Szkolenie BHP- prowadzone przez Pana Artura Margazyna, inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 

7. Zajęcia praktyczne- staż zawodowy we Frankfurcie nad Odrą:

Dzień pierwszy

Dzień drugi

Zajęcia praktyczne: 1. Praca nad kostką z płyt gipsowo-kartonowych, obróbka otworów, krawędzi oraz sklejanie poszczególnych elementów masą szpachlową. 2. Wykonanie słupa z elementami sztukaterii. 

Wieczorny relaks

Dzień trzeci

Praktyka zawodowa: kończenie pracy nad sześcienną kostką oraz nad postumentem. Budowa ścianek boksu.

Popołudniowy relaks

Dzień czwarty

Praktyka zawodowa: kontynuacja pracy nad ściankami boksu. Budowa ścianki z otworem okiennym.

Dzień piąty

Praktyka zawodowa: kontynuacja pracy nad ściankami boksu, wycieczka zawodowa do Poczdamu.

Dzień szósty i siódmy- weekendowy relaks 🙂 –  wycieczka dydaktyczna do Berlina (sobota) oraz na Tropikalną wyspę (niedziela).
„Istnieje takie powiedzenie, że lepiej raz coś zobaczyć niż dziesięć razy o tym przeczytać”

Dzień ósmy

Praktyka zawodowa: kończenie pracy nad ściankami boksu- z kątem dwuściennym o mierze 90 stopni i 135 stopni oraz ścianki z otworem okiennym. 

Dzień dziewiąty

Praktyka zawodowa: budowa boksu z płyt kartonowo- gipsowych z otworem okiennym 

Popołudniowy relaks:

Dzień dziesiąty

Praktyka zawodowa: prace wykończeniowe- szpachlowanie i gruntowanie ścianek boksu, przygotowanie gruntu pod malowanie i tapetowanie 

Popołudniowy relaks:

Dzień jedenasty

Praktyka zawodowa: przygotowanie ścian boksu do tapetowania i malowania, tapetowanie. 

Dzień dwunasty

Praktyka zawodowa: prace malarskie, egzamin wiedzy i umiejętności. 

Odbiór prac malarskich i tapeciarskich oraz rozdanie certyfikatów ukończenia stażu zawodowego

 


Rozdanie Certyfikatów potwierdzających udział Beneficjentów w dwutygodniowym stażu zawodowym we Frankfurcie nad Odrą, wydanych przez partnera projektu: Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.

8. Przykłady upowszechniania rezultatów projektu:


6 grudnia 2019 r. Beneficjenci projektu przedstawili swoim młodszym kolegom z klasy 1BF sprawozdanie z przebiegu stażu we Frankfurcie nad Odrą.

11 stycznia 2019 r. na antenie Nyskiego Radia FM, red. Fabian Miszkiel przeprowadził rozmowę z uczestnikami stażu we Frankfurcie: Magdą Stec i Damianem Mazurkiem z klasy 2 KB oraz nauczycielkami: panią Elwirą Machaczek- Antkowicz- zastępcą koordynatora projektu i panią Jolantą Pawełek– opiekunem na stażu. Stażyści mieli doskonałą okazję, aby przedstawić korzyści płynące z udziału w stażu zagranicznym, a także przedstawić słuchaczom miejskiego radia swoje doświadczenia i refleksje na ten temat. Na koniec redaktor zachęcił uczniów naszej szkoły do udziału w następnych wyjazdach, bo Magda i Damian zapewnili, że warto.

Zachęcamy do wysłuchania audycji, w której wypowiadają się nasi uczestnicy stażu we Frankfurcie.

 

21 stycznia 2019 r., przedstawiciele Działu Współpracy Międzynarodowej i Realizacji Projektów Unijnych- panowie: Michael Ritter i Jacek Jeremicz odwiedzili naszą szkołę. Obaj panowie reprezentują Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.

Celem spotkania była wymiana informacji na temat zapewniania jakości w kształceniu zawodowym poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk. Przedstawiciele instytucji partnerskich spotkali się na wizycie studyjnej, aby poznać metody funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, dyskutować o nim by nawzajem się inspirować.

Beneficjenci projektu pod kierunkiem pani mgr inż. arch. Ewy Matras zorganizowali i przeprowadzili warsztaty projektowe pt. „Tapety elementem wnętrza architektonicznego z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjnej”. 

Uczestnikami warsztatów byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie. Zadanie projektowe polegało na dekoracji ścian pomieszczenia w zależności od jego przeznaczenia. Uczniowie mając do dyspozycji modele pomieszczeń wykonane w programie SketchUp tworzyli tapety oraz elementy przestrzenne, nadając im styl oraz charakter.

Konkurs projektowy– zadanie konkursowe polegało na stworzeniu projektu koncepcji INFOBOKSU z płyt kartonowo-gipsowych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas stażu we Frankfurcie

 

Warsztaty i prelekcja dla gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej- Dzień otwartej szkoły (marzec 2019 r.). Przygotowanie stanowiska informacyjnego z ulotkami i banerem oraz prowadzenie warsztatów w pracowni budowlanej- budowanie ścianek działowych z płyt kartonowo- gipsowych (cięcie i przygotowywanie stelaży do konstrukcji ścianek działowych, montaż płyt)  oraz tapetowanie/ malowanie przygotowanych ścianek.

11 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Zawodowo mobilni- rozwój, doświadczenie, lepsza praca”

Wsparcie  finansowe,  w wysokości 52 400 €, uzyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ zapewnia całkowicie bezpłatny
udział młodzieży  w projekcie

Wpisała/opracowała: AL