Bezpieczna szkoła

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W NYSIE

Procedury kryzysowe 1

Procedury kryzysowe 2

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów , który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Instytucje zajmujące się udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rozwiązywaniem problemów opiekuńczo-wychowawczych:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie
ul. Szopena 4, tel. 774093915;

Dormed w Nysie
ul. Czarnieckiego 4A, tel. 774271085

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
ul. Piastowska 33A, tel. 774482610

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. KEN 1A, tel. 774333556