Informacje o projekcie

Nasza szkoła bierze udział w projekcie
„Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”

logo1

Projekt systemowy nr POKL.09.02.00-16-008/12 pn. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu przez REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu przewidziana jest od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014.
Do udziału w projekcie zaproszono wszystkie publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe młodzieży z całego woj. opolskiego (ok. 50 szkół).

Główne założenia projektu:

 • budowa sieci współpracy szkół z nowoczesnymi firmami
 • oraz opolskimi instytucjami oświatowymi i zrzeszającymi przedsiębiorców,
 • przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (20 godz. stacjonarnych + 30 godz. zadań na platformie e-learningowej), ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi ICT. Zajęcia przeprowadzą następujący nauczyciele:

Anna Lewicka –  „Matematyka dla technika”;

Izabela Żukowska – „Zieleń wokół nas – współczesne tereny zieleni”;

Elwira Machaczek-Antkowicz – „Geografia w technikum”;

Helena Ćwiek – „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia podczas robót budowlanych”

Halina Zielińska – „Ekspozycje towarowe na sali sprzedażowej i wystawie sklepowej”.

 • wyposażenie 50 szkół w zestawy multimedialne (laptop + rzutnik) oraz materiały biurowe potrzebne do pracy z uczniami,
 • konferencja dla Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej „Opracowanie strategii współpracy szkół kształcących zawodowo z przedsiębiorcami”,
 • organizacja czterotygodniowej praktyki zawodowej zagranicznej dla 3 uczniów (w terminie 06.05.-31.05.2013 – Austria, uczniowie 2 klasy Technikum Architektury Krajobrazu),
 • 4 konferencje związane  z budowaniem „Sieci współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”,
 • 4 seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla 500 uczniów,
 • zajęcia pokazowe dla branży gastronomicznej „Uczymy się od mistrza“ połączone z warsztatami prowadzone na terenie szkoły przez specjalistów w branży,
 • specjalistyczne warsztaty dźwiękowo-filmowe „Promujemy swoją szkołę“ dla 4 osobowych zespołów uczniowskich, prowadzone w studiu nagrań RCRE przez specjalistów,
 • konkurs „Mam wizję – mam plan“ dla uczniów z cennymi nagrodami,
 • happening podsumowujący projekt i promujący innowacyjne szkoły zawodowe dla uczniów, dyrektorów i nauczycieli.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Izabela Żukowska