Staż zagraniczny II

flagi-1024x153Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Realizacja stażu zagranicznego

1. Tytuł projektu: „W europejskim stylu – aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie”

2. Autorki projektu:

Anna Lewicka- wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Nysie
Angelika Bartoszek-Koza- nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Nysie
Magdalena Broszkiewicz- nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Nysie

3. Czas trwania projektu: 11 miesięcy

4. Miejsce stażu: Niemcy (Frankfurt)

5. Partner projektu: Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii

6. Wyjazd na staż

z1

7. Przyjazd na miejsce: powitanie w ośrodku szkoleniowym

z4


8. Staż:
Zaprezentowanie (przypomnienie) programu pobytu, zapoznanie z narzędziami, urządzeniami pomiarowymi, praktyczne dokonywanie pomiarów
n2

tt

Dekorowanie fasad roślinami, dobór odpowiednich roślin (wykonanie projektu), zakupy w profesjonalnym centrum ogrodniczym

t5

t8

Zakładanie rabat: zakładanie planów sadzenia, rozpoznawanie roślin (nazewnictwo niemieckie, polskie oraz nazwy łacińskie roślin)

r9

r13
r2

Budowa oczka wodnego: wulkanizacja i hydroizolacja oczka wodnego, prawidłowe profilowanie burt zbiornika podłączanie filtra i pompy do oczka

o3


o6

o13

Wycieczki kulturalno-zawodowe oraz rekreacja po ciężkim dniu pracy
p0

b0

w4

Marta Kufieta- Koordynator ds. promocji
i upowszechniania rezultatów projektu

Wpisała: AL