Leonardo da Vinci 2013/2014

flagi

Projekt Leonardo da Vinci

„W europejskim stylu- aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie”

jest realizowany w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowanego  w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet 3– Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.4– Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.2– Upowszechnianie uczenia się przez całe życie

przy  wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka projektu jest związana z budową małych obiektów architektury krajobrazu.

 

oczko_3

Wpisała: Anna Lewicka