Statut

I  Statut Technikum nr 4- tekst ujednolicony – pobierz 

II. Statut I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych- tekst ujednolicony- pobierz

III. Statut  Branżowej Szkoły I stopnia nr 3- tekst ujednolicony_2- pobierz

IV. Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 5- tekst ujednolicony_2- pobierz

V. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Technicznych w Nysie- pobierz

1. Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Technicznych w Nysie- pobierz