Uczniowie ZST w Nysie gotowi na rynek pracy

SZKOŁA BIZNESU wraz z ZESPOŁEM SZKÓŁ TECHNICZNYCH realizują projekt pn. ,,Uczniowie ZST w Nysie gotowi na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zespół Szkół Technicznych we współpracy ze Szkołą Biznesu zaprasza do udziału  w atrakcyjnych stażach uczniowskich oraz kursach zawodowych i kompetencyjnych skierowanych do:

  • uczniów szkoły branżowej o kierunku : kucharz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
  • uczniów technikum  o kierunku : technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich, technik geodeta, technik budownictwa.

Staże uczniowskie odbywać się będą na terenie nowoczesnych firm w województwie opolskim. Celem odbycia stażu jest uzyskanie praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego, które stanowić będzie atut podczas poszukiwania pracy. Stażysta przystępujący do odbycia stażu uczniowskiego  otrzyma stypendium w wysokości 2 250 zł, zwrot kosztów dojazdu oraz kosztu posiłku regenerującego.  Okres trwania stażu wynosi 150 godzin. W trakcie odbywania stażu uczeń realizuje program praktyk uczniowskich zgodnie z nauczanym zawodem, co będzie podstawą zaliczenia stażu jako obowiązkowej praktyki zawodowej. Staż uczniowski może odbywać się w czasie ferii zimowych
i wakacji oraz za zgodą Dyrekcji Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.

W ramach projektu na terenie szkoły odbywać się będą również atrakcyjne kursy skierowane do w/w grupy uczniów szkół branżowych i technikum. Pierwszym etapem przystąpienia do kursów jest wsparcie ze strony doradcy zawodowego, który stworzy dla każdego ucznia ocenę zawodową oraz bilans kompetencji. Na podstawie oceny doradcy zawodowego uczniowi zostanie zaproponowany kurs zawodowy dopasowany pod względem zawodowej przydatności.

Kursy realizowane w ramach projektu:

  • kurs rysunku instruktażowego we fryzjerstwie,
  • kurs stylizacji paznokci,
  • kurs florystyczny,
  • kurs spawania metodą MAG/TIG,
  • kurs obsługi wózków widłowych,
  • kurs montażu rusztowań,
  • kurs cukierniczy,
  • kurs carvingu.

Wszystkie kursy odbywać się będą z zastosowaniem specjalistycznych nowoczesnych oprogramowań. Do realizacji kursów zostanie zakupione nowoczesne doposażenie pracowni, dzięki czemu uczniowie poznają nowoczesne technologie w wybranym przez siebie kierunku nauki. Kursy odbywać się będą popołudniami w ustalonych wspólnie z uczniami godzinach lub podczas dni wolnych od nauki lub w weekendy.

Dla uczniów Technikum jest również przygotowany blok zajęć kompetencyjnych, w ramach którego nauczą się oni przedsiębiorczości i będą pracować nad swoimi umiejętnościami kluczowymi. W ramach zajęć opracują własny produkt i wezmą udział w konkursie, gdzie są zapewnione wspaniałe nagrody. Zajęcia kompetencyjne wspierają uczniów podczas adaptacji zawodowej, uczą poruszania się po rynku pracy, tworzą pozytywny wizerunek absolwenta, który wejdzie na rynek pracy.

Część uczniów Szkoły Branżowej weźmie udział w zajęciach podnoszących umiejętności matematyczne, będą to zajęcia wspomagające.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od wychowawców klas objętych wsparciem.

Opracowała: Jagoda Litwin