Podsumowanie stażu

flagi

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. KE nie odpowiada
za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Wymiernym efektem udziału uczniów w Projekcie pt. „Homo ecologicus- alternatywna droga rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych, kluczem
do rynków pracy w zjednoczonej Europie” 
jest zdobycie dodatkowych kompetencji
w zakresie:
zawodowym: czytanie rysunku budowlanego, obsługa przyrządów pomiarowych, obróbka płyt gipsowo-kartonowych, wykonywanie różnych typów łuków, montaż konstrukcji wsporczej ścian sumikowo-łątkowych, okładzin przeciwpożarowych;
organizacyjnym: organizacja stanowiska pracy, zarządzanie czasem pracy, wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną;
językowym: przełamanie bariery językowej, umiejętność posługiwania się językiem niemieckim technicznym w stopniu podstawowym;
społecznym: przełamanie barier kulturowych, umiejętność pracy w zespole międzynarodowym, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz interakcji
w sytuacjach zawodowych.

1Zdobyte kompetencje zostały potwierdzone certyfikatem poświadczającym odbycie praktyk zawodowych za granicą oraz międzynarodowym certyfikatem EUROPASS MOBILNOŚĆ .

2

312.06.2013 r. – konferencja podsumowująca realizację projektu, w której wzięli udział uczestnicy stażu, Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście: pan Kazimierz Darowski- Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego, pani Małgorzata Leśniewska- Dyrektor Zespołu i Placówek Oświatowych, pani Alicja Smolińska- nauczyciel ZSiPO, pani Małgorzata Makaryk- Wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, pan Mieczysław Nastaj- prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu.  Informacje nt. głównych założeń i celów projektu przedstawiła pani  A. Bartoszek-Koza- koordynator ds. promocji i upowszechniania rezultatów projektu, sprawozdanie uczestników stażu przedstawili uczniowie klasy 2 TB: Patryk Jewuski i Dariusz Cyruliczek.

Konferencja- informacje o stażu – prezentacja multimedialna

Stażyści – raport – prezentacja multimedialna

413.06.2013 r. – konferencja podsumowująca realizację projektu, w której wzięli udział uczestnicy stażu, Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście:delegacja uczniów Diecezjalnego Gimnazjum Nr 2 wraz z opiekunami panią Joanną Orzechowską oraz panią Iwoną Mikołajczyk oraz uczniowie klasy pierwszej technikum architektury krajobrazu.

Wywiad – Radio Nysa FM

13.06.2013r.- wywiad w Radio Nysa FM nt. efektów projektu oraz odbytych konferencji podsumowujących realizowany przez szkołę projekt.

525.06.2013 r. – artykuł w gazecie „Express Nyski”

625.06.2013 r. – artykuł w gazecie „Nowiny Nyskie”

610.06.2013 r. – Prezentacja efektów projektu w formie antyram

813.05.2013 r. – Prezentacja efektów projektu w formie gazetki

928.05.2013 r. – Prezentacja efektów projektu w formie albumu

certyfikaty17.10.2013 r.- wręczenie certyfikatów Europass Mobilność uczestnikom stażu podczas corocznego Dnia Budowlanych

Prelekcja17.10.2013 r.- prelekcja na temat projektu Leonardo da Vinci, sformułowanie najważniejszych wniosków przez stażystów wyciągniętych z pobytu za granicą

 

Opracowanie: Angelika Bartoszek-Koza, koordynator ds. promocji i upowszechniania rezultatów projektu