Aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024

21 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W wydarzeniu wzięli udział: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nysie Tomasz Jazienicki, przedstawiciele Ochotniczego Hufca Pracy z Opola i Nysy, dyrekcja ZST, nauczyciele, wychowawcy, wyróżnieni uczniowie oraz absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 i nr 5.

Dyrektor szkoły mgr Joanna Pędzik w swoim przemówieniu zwróciła się szczególnie do absolwentów, którzy po trzech latach nauki opuszczają mury Zespołu Szkół Technicznych. Wielu z nich odniosło sukcesy zawodowe i sportowe, o czym świadczą przyznane nagrody i wyróżnienia. Pani dyrektor oraz wychowawcy wręczyli swoim uczniom świadectwa z wyróżnieniem za wyniki w nauce i frekwencję.

Uczeń Dominik Sroka otrzymał nagrodę starosty za osiągnięcia w konkursach na różnych szczeblach oraz zaangażowanie w wiele działań na rzecz szkoły i środowiska.

W części artystycznej uroczystości była kronika wspomnień, wiersze i utwór muzyczny pt. „Dni, których nie znamy” w znakomitym wykonaniu Dominika Sroki. Po uroczystości w auli, absolwenci udali się do klas na ostatnie spotkania z wychowawcami. Pozostali uczniowie również otrzymali świadectwa promocyjne oraz żegnali się ze swoimi wychowawcami i nauczycielami.

Życzymy wszystkim udanych wakacji i dobrego odpoczynku.