Aktualności

Pielęgnacja zieleni przy Al. Lompy i ul. Mariackiej w Nysie

14 września 2023

Dzięki kilkuletniej współpracy z Gminą Nysa uczniowie klasy 2 TK Technikum Architektury Krajobrazu w ramach zajęć praktycznych wykonywali prace pielęgnacyjne terenu zieleni przy Al. Lompy i przy ul. Mariackiej w Nysie.

Uczniowie poznawali technologie oraz narzędzia służące do  cięcia i plewienia krzewów liściastych oraz do wykonywania prac porządkowych. Uczniowie klasy 2 TK nie tylko zdobywali nowe praktyczne umiejętności, ale również przyczynili się do zwiększenia walorów estetycznych naszego miasta.

Opracowała: Aneta Rajtakowska-nauczyciel przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu