Aktualności

Pielęgnacja zieleni na rondzie przy ul. Szopena i Gierczak w Nysie

14 września 2023

Dzięki kilkuletniej już współpracy z Powiatem Nyskim uczniowie klasy 2 TK Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Technicznych w Nysie w ramach zajęć praktycznych wykonywali prace pielęgnacyjne na terenie zieleni na rondzie przy ul. Szopena i Gierczak w Nysie. Uczniowie wykonywali głównie prace polegające na mechanicznym odchwaszczaniu oraz porządkowaniu terenu wokół posadzonych róż. Uczniowie 2 TK nie tylko zdobywali nowe praktyczne umiejętności, ale również przyczynili się do zwiększenia walorów estetycznych naszego miasta.

Serdecznie dziękujemy Pracownikom Wydziału Drogownictwa Powiatu Nyskiego z umożliwienie przeprowadzenia bezpiecznych zajęć praktycznych.

Opracowała: Aneta Rajtakowska-nauczyciel przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu