Aktualności

Przycinanie róż na rondzie przy ul. Szopena i Gierczak w Nysie

18 maja 2023

Dzięki stałej współpracy z Powiatem Nyskim uczniowie 2 KB5 Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Technicznych w Nysie w ramach zajęć praktycznych wykonywali prace pielęgnacyjne na terenie zieleni na rondzie przy ul. Szopena i Gierczak w Nysie.

Uczniowie wykonywali głównie prace polegające na wykonywaniu wiosennych cięć pielęgnacyjnych posadzonych róż. 

Uczniowie 2 KB5 nie tylko zdobywali nowe umiejętności, ale również przyczynili się do zwiększenia walorów estetycznych naszego miasta. 

Serdecznie dziękujemy Pracownikom Wydziału Drogownictwa Powiatu Nyskiego z umożliwienie przeprowadzenia bezpiecznych zajęć praktycznych.

Opracowała : 

Aneta Rajtakowska

nauczyciel przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu