Aktualności

Spotkanie doradców zawodowych

18 marca 2023

W środę, w Zespole Szkół Technicznych w Nysie odbyło się spotkanie doradców zawodowych i pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych z gminy Nysa z dyrekcją – Panią Joanną Pędzik, zastępcą dyrektora do spraw kształcenia zawodowego – Panią Magdaleną Ziółkowską, pedagogiem szkolnym – Panią Katarzyną – Zaleską-Kujdą oraz doradcą zawodowym – Panią Katarzyną Grygorowicz z ZST Nysa.

W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście Pani Małgorzata Leśniewska – zastępca dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, Pan Kazimierz Darowski – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie, Pani Dominika Rutkowska – Komendant Hufca Pracy w Nysie oraz Pani Joanna Taramina – przedstawiciel Młodzieżowego Centrum Kariery w Nysie.

Celem spotkania było omówienie możliwości i predyspozycji zawodowych uczniów klas ósmych szkół podstawowych na ich kolejnym etapie kształcenia, możliwości wsparcia i właściwego ukierunkowania rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2023/2024 przez szkołę.

W trakcie spotkania wyjaśniono wiele wątpliwości dotyczących ścieżek kształcenia według obowiązujących przepisów prawa oświatowego oraz trendów rozwojowych w świecie zawodów  i zapotrzebowania rynku pracy.

Szczególną uwagę poświecono alternatywnym możliwościom kształcenia młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i emocjonalnymi oraz niedostosowaniem społecznym.

Wydarzenie zaowocowało poszerzeniem wiedzy i doświadczeń oraz zacieśnieniem współpracy między uczestnikami spotkania.

Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczyciło nas aż czternastu doradców zawodowych szkół podstawowych powiatu nyskiego oraz przedstawiciele organów prowadzących: Gminnego Zarządu Oświaty i Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego oraz instytucji wspierających edukację.