Aktualności

Szkolne obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

22 września 2022

Dnia 22 września 2022 r. w auli szkolnej odbyła się uroczystość złożona z dwóch części.

W pierwszej części odbył się apel poświęcony 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej . Na program apelu składały się wydarzenia historyczne związane z agresją niemiecką i radziecką na Polskę, walki Polaków z okupantami w kraju oraz na frontach II wojny światowej. Tłem do przedstawianych wydarzeń były utwory muzyczne oraz wiersze. W programie uroczystości wystąpili uczniowie klas: 4BF4, 4KB5, 4GF5, 2TF5, 3KB5 oraz 1X.

W drugiej części uroczystości zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uczniów tych klas zapoznano z historią szkoły, przypomniano podstawowe prawa i obowiązki ucznia zapisane w Statutach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych.

Następnie uczniowie z poszczególnych klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie stając się w ten sposób pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Joanna Pędzik, która podkreśliła znaczenie uroczystości dla społeczności szkolnej oraz zadeklarowała, że dyrekcja, wychowawcy oraz nauczyciele będą wspierać uczniów w pokonywaniu trudów nauki w nowej szkole.

MK