Aktualności

W hołdzie Powstańcom Śląskim

21 czerwca 2022

20 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich odbyła się uroczystość pod nazwą: Śląsk- droga do Niepodległej.

W uroczystości brali udział: Pani Dyrektor Joanna Pędzik, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Roty, potem przedstawiona została historia Śląska, poczynając od zarania dziejów Polski, kiedy region ten był w granicach naszego państwa, przez jego utratę i zależność od Czech, Prus i Niemiec, po walkę Ślązaków o przynależność do Polski w ramach trzech powstań, które miały miejsce w latach: 1919, 1920 i 1921. Na program uroczystości oprócz treści historycznych składały się wiersze i piosenki nawiązujące do jej tematyki. Na zakończenie uczniowie recytowali w śląskiej wersji wierszyk „Kto Ty jesteś?”.

W programie uroczystości wystąpili uczniowie z klas: 3GF5, 3KB5 oraz 2KB5.

Uroczystość była wyrazem hołdu złożonego Powstańcom Śląskim przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych za trud i bohaterską walkę o przyłączenie Śląska do Polski.

100. rocznica przyłączenia ziem Górnego Śląska do Polski (1922- 2022)

Lata 1919-1922 to okres w dziejach Polski pełen skomplikowanych procesów odbudowy państwowości i konfliktów zbrojnych, przełomowy także dla Górnego Śląska i jego mieszkańców.

Trzy Powstania Śląskie (z których dwa uznawane są za zwycięskie) i Plebiscyt z 1921 roku zmieniły historię regionu i – w konsekwencji – całego kraju.

Wkroczenie Wojska Polskiego do Katowic 20 czerwca 1922 uznano za wydarzenie o tak silnej symbolice, że 7 czerwca 2022 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich. 20 czerwca 2022 po raz pierwszy obchodzimy ogólnopolskie święto upamiętniające bohaterów lat 1919-1922.

Nysa znalazła się poza obszarem plebiscytowym.

W Nysie, w 1910 r. mieszkały 30 442 osoby:

– 1000 posługiwało się językiem polskim,

– 216 językiem polskim i niemieckim,

– 29 173 niemieckim.

W listopadzie 1919 r. w wyborach komunalnych nie wystawiono listy polskiej.

Nysa była jedną z głównych niemieckich baz wypadowych na górnośląski obszar plebiscytowy. Tu śląskie dowództwo Reichswehry zbudowało tajne składy dla niemieckich reakcyjnych formacji paramilitarnych na Górnym Śląsku.

Po wybuchu III powstania śląskiego sformułowano w Nysie baon ochotniczy pod dowództwem Karla Hauensteina, który popełniał na Górnym Śląsku liczne mordy.

W czasie III powstania oraz po jego likwidacji Polacy z tego rejonu byli prześladowani przez bojówki Czarnej Reichswehry. W latach 1919–1938 Nysa należała do prowincji Górny Śląsk.

PODCZAS III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO W 1921 R. ZNAJDOWAŁ SIĘ W TYM MIEJSCU OBÓZ Z WIĘZIONYMI PRZEZ WŁADZE NIEMIECKIE BOJOWNIKAMI O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY.W 60 ROCZNICĘ III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO NYSKIE TOW. SPOŁECZNO–KULTURALNE 3.V.1981

Miejsce, gdzie więziono Powstańców Śląskich, lokalizacja: Skwer, pl. Paderewskiego