Współpraca z OHP w Nysie

ŚHP - umowaŚHP - umowa I

Sukces Patrycji Fornalik w Ogólnopolskim Konkursie

„Papież Jan Paweł II w moim życiu”

W dniu 15.07.2020 r. Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP w Opolu Dariuszem Medolińskim wręczyli w siedzibie Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP nagrodę Patrycji Fornalik uczennicy klasy 1W ZST w Nysie wyróżnionej w konkursie literackim pt. „Święty Jan Paweł II w moim życiu”.

Ogólnopolski konkurs literacki pt. „Święty Jan Paweł II w moim życiu” został zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP  z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II – patrona OHP. Praca literacka Patrycji Fornalik z Hufca Pracy w Nysie została zauważona przez jury i wyróżniona spośród ponad 300 przesłanych na konkurs prac. Patrycja otrzymała dyplom, nagrodę rzeczową oraz jubileuszowe wydanie biografii świętego Jana Pawła II.

Gratulacje!

Uczniowie ZST doskonale znają Prawo pracy i przepisy BHP.

Uczniowie klasy II Zespołu Szkół Technicznych w Nysie w dniu 26.04.2019r. wzięli udział w wojewódzkich eliminacjach konkursu „Bezpieczny w Pracy”. Uczniowie rywalizowali z 22 innymi uczestnikami OHP z województwa Opolskiego. Uczeń klasy II W, Dawid Wadas zajął I miejsce w w/w konkursie jednocześnie dostając się na Ogólnokrajowe eliminacje, które odbędą się w maju bieżącego roku. Dawidowi towarzyszyła koleżanka z równoległej klasy Dominika Twardy, która po zaciętej dogrywce o III zajęła ostatecznie IV miejsce. Poziom wiedzy młodzieży na temat zasad BHP jest wysoki.  Uczniowie jako młodociani pracownicy powinni znać swoje prawa i obowiązki, a także wiedzieć jak się zachować by zapobiegać wypadkom w miejscu pracy.

Gratulujemy, wzorowej postawy!

Nasz uczestnik z Zespołu Szkół Technicznych w Nysie laureatem Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego.

Dnia 28.03.2019 w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbył się Wojewódzki Konkurs Informatyczny. W zmaganiach wzięli udział przedstawiciele wszystkich opolskich Hufców Pracy. Hufiec pracy w Nysie w tym roku reprezentował Robert Chudek, uczeń kl. III fk ZST.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po teście sprawdzającym nasz uczestnik przedstawił jury wykonaną przez siebie stronę internetową związaną ze swoim zawodem- „Kuchnia moja pasja”.   Robert zajął drugie miejsce. Otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową.

M.S

 

 

 

11 czerwca 2015 roku  klasa 1 U oraz uczniowie klas 1FS i 2 U uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia zorganizowanej przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Nysie.
Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego, Afrykanarium, Hali Stulecia, Fontanny Pergola. Uczestnicy wyjazdu spędzili przyjemny dzień na aktywnym zwiedzaniu. Całkowity koszt wyjazdu pokrył OHP w Nysie, a uczestnicy musieli zabrać ze sobą jedynie dobry humor, bo napoje i pyszne bułeczki także zostały przygotowane przez organizatorów. Wyjazd sprzyjał wymianie doświadczeń, omówieniu praktyk zawodowych i współpracy z OHP w tym roku szkolnym (m.in. wyjście do kina, wycieczka, kurs pierwszej pomocy, wolontariat).
1
6

15 października 2014 roku klasy I W oraz IU uczestniczyły w organizowanym przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Nysie, wyjściu do kina na film „Miasto 44”. Uczniowie mieli okazję zobaczyć obraz Jana Komasy przedstawiający Powstanie Warszawskie . Taka swoista lekcja historii, pomoże młodzieży lepiej zrozumieć ważne wydarzenia dla historii naszego kraju. Uczniowie ZST z uwagą obejrzeli film, który wywarł na nich duże wrażenie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Halowej

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Halowej

„Bezpieczny w Pracy 2018” – konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Według danych statystycznych młodzi pracownicy wkraczający na ścieżkę zawodową ulegają wypadkom przy pracy znacznie częściej niż inne grupy wiekowe.

Ze względu na fakt, iż uzyskanie poprawy bezpieczeństwa pracy można osiągnąć mi. in. poprzez podnoszenie wiedzy o tej problematyce Hufiec Pracy w Nysie przy wsparciu ZST w Nysie zorganizował 15 marca 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Nysie konkurs z zakresu znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.

Do testu sprawdzającego przystąpili uczestnicy poszczególnych grup wychowawczych wyłonieni drogą eliminacji wewnętrznych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z wychowawców Hufca Pracy w Nysie. Poziom wiedzy młodzieży był wysoki, jednakże na podium są tylko trzy miejsca. Do finału weszli w tym roku: Dawid Wadas (1W), Marcin Kusio (2U), Oskar Nowosad (2U). Zwycięzcy otrzymali dyplomy gratulacyjne, nagrody rzeczowe oraz słodycze, co stanowiło choć częściowe pocieszenie dla osób, które w tym roku zajęły dalsze miejsca.

Konkurs co roku budzi wiele pozytywnych emocji. Jest postrzegany przez młodzież jako okazja do podnoszenia poziomu wiedzy oraz świadomości własnych praw. Przed naszymi finalistami II etap konkursu w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Jak co roku będziemy mocno trzymać kciuki za reprezentację naszego hufca.

Dominika Rudkowska

Sukcesy uczniów ZST w Nysie na konkursach Wojewódzkich Opolskiej Komendy OHP

Uczniowie ZST w Nysie, będący uczestnikami 8-4 HP Nysa odnoszą sukcesy na konkursach wojewódzkich organizowanych przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP. Do udziału w konkursach wojewódzkich przystępują uczestnicy z wszystkich jednostek i jednocześnie szkół, z którymi współpracują nasze oddziały w województwie opolskim.

I miejsce w konkursie Wojewódzkim – „Wiedzy o OHP i Janie Pawle II
zajął uczeń klasy 2FK Kacper Prochot, będzie on reprezentował Opolską Wojewódzką Komendę OHP podczas konkursu na szczeblu ogólnopolskim 24-26.04.2018 w Zielonej Górze

KACPER PROCHOT laureat konkursu z jury.

II miejsce w konkursie wojewódzkim – „Sprawny w zawodzie fryzjer” zajęła uczennica klasy 3FK Sandra Kasprzyk


Prezentacja fryzur okolicznościowych i zwycięzcy
„Sprawny w zawodzie – fryzjer” 

Kolejne sukcesy uczniów ZST w Wojewódzkich konkursach OHP.

26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu odbył się konkurs „Bezpieczny w Pracy 2018” organizowany przez PIP w Opolu. Pierwsze miejsce zdobył uczeń klasy I W Dawid Wadas. Dawid będzie reprezentował województwo opolskie podczas ogólnopolskiego konkursu w Pasłęku w dniach 14-17 maja 2018 r.

8 maja 2018 r. w Nyskim Domu Kultury, odbył się Wojewódzki  Festiwal Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP. Prezentowano formy sceniczne oraz prace plastyczne. Pierwsze miejsce w kategorii scenicznej otrzymała uczennica klasy 2FK Monika Tomasiak, a wyróżnienie przyznano Justynie Wac, uczennicy z tej samej klasy. Pierwsze miejsce w kategorii prac plastycznych otrzymała uczennica klasy 3U Natalia Bochniarz.

Wszystkie formy zostały zakwalifikowane do etapu centralnego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dominika Rudkowska

 

Warsztaty aktywizacji zawodowej dla klas 3 ZSZ

Obecnie kształcenie zawodowe jest coraz bardziej popularne. Zakończenie nauki na tym etapie edukacji nie zamyka drogi do dalszego kształcenia, natomiast jest bardzo istotnym elementem, który warto wziąć pod uwagę przy kształtowaniu swojej ścieżki zawodowej.
08.11.2018r doradca zawodowy MCK- Paulina Mukoid, przeprowadziła z młodzieżą kończącą w obecnym roku szkolnym szkołę branżową, warsztaty aktywizacji zawodowej. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z usługami oferowanymi przez MCK, z których mogą skorzystać już dziś oraz możliwościach skorzystania z projektów, które są przewidziane dla nich po zakończeniu edukacji. Po scharakteryzowaniu obecnej sytuacji na rynku pracy powiatu nyskiego młodzież przeanalizowała prognozowane zapotrzebowanie na zawody przedstawione w Barometrze Zawodów na rok 2019. Ponieważ w kategorii zawodów deficytowych, na które jest największe zapotrzebowanie, znajdują się takie zawody, które kwalifikują się pod kategorię ginących zawodów, młodzież zapoznała się z propozycjami uczestnictwa w kursach w ramach Ginących Zawodów odbywających się w ECKiW w Roskoszy.  Podczas spotkania zostały poruszone również tematy dotyczące wyboru zawodu zgodnego z własnymi predyspozycjami, osobowością i zainteresowaniami, a także wejścia na rynek pracy i metodami poszukiwania zatrudnienia.

P.M

Konkurs „Europa da się lubić”

Dnia 15.11.2018 w ZST w Nysie odbyły się eliminacje konkursu „Europa da się lubić”. Bezpośrednio przed rozpoczęciem testu młodzież odśpiewała wspólnie „Odę do radości”- Hymn Unii Europejskiej. Jak co roku do testu przystąpili uczniowie ZST w Nysie (uczestnicy OHP) zwycięzcy eliminacji jakie odbyły się wcześniej w poszczególnych grupach wychowawczych. Do konkursu stanęło 15 osób. Wszyscy uczestnicy byli wspaniale przygotowani jednak na podium są tylko trzy miejsca. W tym roku zwycięzcami zostali: Arkadiusz Przytulski  (kl. III X)- I miejsce, Aleksandra Kasprzyszyn (kl. II U)- II miejsce, Robert Chudek (kl. III FK )- III miejsce. Osoby te zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w Opolu 27.11.2018 r.

AZ