Wykaz klas

WYKAZ KLAS I WYCHOWAWCÓW- ROK SZKOLNY 2020/ 2021

Lp. KLASA

WYCHOWAWCA

1 4 KB mgr inż. Jolanta Pawełek
2 3 BF mgr Marta Kufieta
3 2 BF4 mgr Małgorzata Wołoszczuk
4 2 KB5 mgr inż. arch. Ewa Matras
5 2 GF5
mgr Angelika Bartosze-Koza
6 1KB5
mgr Aneta Rajtakowska
7 1 TF5
mgr Magdalena Kruk-Cieślik
8 3 U mgr  Jolanta Kręcichwost
9 3 X
mgr Agnieszka Skowrońska
10 2 FS mgr Halina Zielińska
11 2 X mgr Katarzyna Michalska – Hasiak
12 2 W
mgr Mirosław Lizner
13 2 PS mgr Katarzyna Kowalska
14 2 PF
mgr Katarzyna Grygorowicz
15 2 PX
mgr Beata Kulik
16 2 PW
mgr inż. Magdalena Broszkiewicz
17 1 PFS
mgr Katarzyna Rachwał
18 1PX
mgr Jadwiga Filipów
19 1 PW
mgr Maciej Lepczyński
20 3 KM mgr Marcelina Dykta
21 2 KM mgr inż. Katarzyna Kocierz
22
2 PKM
mgr Joanna Jankiewicz
23
1 PK
mgr Lidia Gutowska – Raszczuk
24
3 LOD
mgr Elwira Machaczek-Antkowicz

Wpisała: AL