Matura

MATURA 2018

AKTUALNOŚCI
WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Komunikat dodany: 30 października 2017 r. przez: AL

Opłaty za egzamin

     • Opłata jest obowiązkowa dla osób, które:
      1. przystępują po raz trzeci i kolejny do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego (nie licząc sesji poprawkowej),
      2. deklarują ten sam egzamin dodatkowy, który w poprzednim roku lub latach zgłaszali, ale byli nieobecni.
     • Opłaty należy wnieść na konto OKE w terminie od 1 stycznia do 7 lutego (opłaty wnoszone wcześniej będą zwracane). Dowód wpłaty i zał. 26a należy przesłać do 7 lutego do OKE, kopię dokumentów przedłożyć w szkole. Opłata nie podlega zwrotowi. Niewniesienie opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Szczegółowe zasady wnoszenia opłaty są zamieszczone na str. 97 w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (…) w roku 2017/2018.

Do pobrania: Informacja o opłatach+formularze

Komunikat dodany: 20 września 2017 r. przez: AL

Ważna informacja dla zdających, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w 2018 roku po raz pierwszy:

    • 25 września 2017 r. odbędzie się spotkanie maturzystów z zastępcą przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Celem spotkania jest zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 roku i komunikatem o dostosowaniach.

Komunikat dodany: 9 września 2017 r. przez: AL

Ważne informacje dla zdających, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwentów technikum i liceum z ubiegłego roku oraz dla absolwentów technikum z lat 2005/2006- 2014/2015 i absolwentów liceum ogólnokształcącego z lat 2004/2005- 2013/2014.

Kliknij na poniższe linki i dowiedz się więcej 🙂

Więcej informacji na temat organizacji egzaminu maturalnego w 2018 roku można znaleźć na stronach internetowych: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) oraz uzyskać w sekretariacie szkoły.

Wpisała: AL