Do pobrania

Ocena roczna z zajęć praktycznych  2019/2020     pobierz

Protokół z egzaminu semestralnego w formie pisemnej pobierz

Protokół z egzaminu semestralnego w formie pisemnej przeprowadzonego w terminie dodatkowym pobierz

Protokół z egzaminu semestralnego poprawkowego w formie pisemnej pobierz

Protokół z egzaminu semestralnego w formie ustnej pobierz

Protokół z egzaminu semestralnego w formie ustnej przeprowadzonego w terminie dodatkowym pobierz

Protokół z egzaminu semestralnego poprawkowego w formie ustnej pobierz

Wniosek słuchacza o przystąpienie do egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym pobierz

Wniosek słuchacza o powtarzanie semestru pobierz

 

LEONARDO DA VINCI. Prezentacja projektu unijnego Leonardo Da Vinci – pobierz

ZATRUTY OGIEŃ – Pobierz

DRUKI PODAŃ ZWOLNIENIA Z WF – Pobierz

PREZENTACJA – Pobierz

WICEMISTRZOWIE – Pobierz

Gazetka szkolna –  Pobierz

PREZENTACJA – HISTORIA ZST W NYSIE
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją opracowaną przez panią mgr inż. Zofię Goleniowską, dotyczącą historii naszej szkoły – Pobierz