Kierunki kształcenia

 Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Technicznych  w Nysie
w roku szkolnym  2021/2022

Technikum nr 4

ZAWÓD LICZBA MIEJSC
TECHNIK BUDOWNICTWA 12
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 12
TECHNIK USŁUG  FRYZJERSKICH 24

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ZAWÓD

LICZBA MIEJSC

SPRZEDAWCA

28

WIELOZAWODOWA (ZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA)

56

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Szkoła dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZAWÓD LICZBA MIEJSC
KUCHARZ 16

Punktowane przedmioty:

Przedmiotami wybranymi do punktacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w Technikum nr 4 są:

L.p. Oddział I przedmiot II przedmiot
1. technik architektury krajobrazu język obcy nowożytny informatyka
2. technik budownictwa język obcy nowożytny informatyka
3. technik usług fryzjerskich język obcy nowożytny informatyka

Przedmiotami wybranymi do punktacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 5 Specjalnej są:

L.p. Oddział I przedmiot II przedmiot

1.

branżowa szkoła I stopnia (wszystkie oddziały) technika informatyka