26 maja – Dzień Matki

20 maja 2024

Zbliża się Dzień Matki <3

Przyjdź do biblioteki i wypożycz książkę dla swojej Mamy.

Na uczestników czeka niespodzianka.

Zapraszamy:)

Uwaga ósmoklasiści!

16 maja 2024

Drogi Ósmoklasisto,

Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap edukacyjny- nauka w szkole ponadpodstawowej
Masz do wyboru:
– 5 letnie technikum,
– 3 letnią branżową szkołę I stopnia.

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w naszej szkole będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Nabór rozpoczyna się dnia 16 maja 2024 r.
Serwis internetowy https://nabor.pcss.pl/nysa/szkolaponadpodstawowa/ dostarczy Ci informacji o wszystkich szkołach uczestniczących we wspólnym naborze, o ofercie szkół ponadpodstawowych, o kryteriach przyjęć i sposobie punktacji, pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania do szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia.

Jak wybrać szkołę i klasę?

Wejdź na stronę internetową szkoły. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach weź pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki. Zrób wszystko, by dokonać trafnego wyboru. To pozwoli Ci znaleźć się na liście przyjętych kandydatów 12 lipca 2024 r. i – po potwierdzeniu woli nauki – rozpocząć wakacje.
Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię – na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć.

Wypełnienie i złożenie podania do szkoły ponadpodstawowej – od 16 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru – od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 lipca 2024 r.

W terminie od 12 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Nieprzedłożenie w terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.
Jeżeli szkoła wymaga przedłożenia innych dokumentów, należy je niezwłocznie dostarczyć.
Po wywiązaniu się ze zobowiązań wobec Twojej nowej szkoły, możesz poczuć się uczniem szkoły ponadpodstawowej.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00. Jesteś uczniem wybranej szkoły. Teraz możesz rozpocząć wakacje.

Czekamy na Ciebie!

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

14 maja 2024

W 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja biblioteka szkolna  zachęca do zapoznania się ze zbiorami i wypożyczania pozycji książkowych, które są swoistą ilustracją tamtego czasu oraz historycznym tłem tego wyjątkowego wydarzenia.

D.S.